სიახლეები

მთავარისიახლეები

ცერებრული დამბლა და სპასტიურობა (კუნთების მომატებული ტონუსი)

11/11/2021

სპასტიურობა (კუნთების ფიზიოლოგიურზე მეტად გამოვლენილი ტონუსი/დაჭიმულობა) არის ცერებრული დამბლის ყველაზე ხშირი თანმდევი სიმპტომი. კუნთების სპასტიურობა ვითარდება კომპენსატორულად მაშინ, როდესაც ცენტრალური ნერვული სისტემა, გარკვეული სტრუქტურების (მოტორული ზონების ან მოტორული იმპულსების გამტარი გზების) დაზიანების გამო, სრულად ან ნაწილობრივ კარგავს მოძრაობისა და პოსტურალური (პოზის შენარჩუნების) მექანიზმების განხორციელების კონტროლის უნარს. სპასტიურობა (Spasticity) არის მდგომარეობა, როდესაც კუნთთა მომატებული ტონუსი ეწინააღმდეგება კიდურში პასიური მოძრაობის შესრულებას. წინააღმდეგობის მაქსიმუმი ვლინდება მოძრაობის დასაწყისში და მცირდება მოძრაობის დასკვნით ფაზაში (დაკეცილი დანის სიმპტომი). პასიური მოძრაობის შესრულება შესაძლებელი ხდება მხოლოდ ძლიერი ძალისხმევის შედეგად. სპასტიურობა არის თავის ან ზურგის ტვინში გამავალი კორტიკო-სპინალური გზების დაზიანების ერთ-ერთი გამოვლინება. სპასტიურობასთან ერთად ვლინდება აქტიური მოძრაობის შესრულების უნარის დაქვეითება (პარეზი) ან სრული დაკარგვა (პლეგია) (ოქსფორდის განმარტებითი ლექსიკონი, 2002 წ.). კუნთთა მომატებული სპასტიურობა ხშირად მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი ხდება ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვის რეაბილიტაციის პროცესში, თუმცა არავითარ შემთხვევაში კუნთთა მომატებული ტონუსის შემცირება არ უნდა გადაიქცეს მკურნალობის ძირითად მიზნად. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სარეაბილიტაციო მკურნალობის მიზანი არის ბავშვის ფუნქციური მდგომარეობის, მისი ფიზიკური შესაძლებლობებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება. ზოგ შემთხვევაში შესაძლებელია კუნთთა სპასტიურობა „გამოვიყენოთ“ ფუნქციური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. ცერებრული დამბლის სხვადასხვა ფორმების დროს განსხვავებული ტიპის და ლოკალიზაციის სპასტიურობა გვხვდება. რთულ შემთხვევებში, კვადრიპლეგიური ფორმების დროს, კუნთთა სპასტიურობა ვლინდება მთელ სხეულში - გენერალიზებული სპასტიურობა. ცერებრული დამბლის დიპლეგიური და ჰემიპლეგიური ფორმების დროს ხშირად კუნთთა მომატებული სპასტიურობა ვლინდება მხოლოდ ერთ ან ორ კიდურში (რეგიონალური სპასტიურობა) ან მხოლოდ ერთ ან რამოდენიმე კუნთში (ფოკალური სპასტიურობა). ცერებრული დამბლის დისკინეზური ფორმების დროს, სპასტიურობის გამოვლინება განსხვავებულია ზემოთ აღწერილი მდგომარეობებისაგან. ამ დროს ტონუსი ცვალებადია (დისტონია) და განსაკუთრებით იმატებს ბავშვის ემოციური დატვირთვის დროს. ცერებრული დამბლის ამ ფორმის მქონე ბავშვის კიდურის პასიური მოხრისას, წინააღმდეგობა რომელსაც ვაწყდებით სპასტიური გამშლელი კუნთების მხრიდან უეცრად ქრება და შემდგომ ისევ ჩნდება და ასე მეორდება რამოდენიმეჯერ კიდურის მოხრის პროცესის დასრულებამდე (დაკბილული ბორბლის სიმპტომი). სპასტიურობის გამოვლენის ტიპისა და ხარისხის მიხედვით ხდება მის შემცირებაზე მიმართული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. სპასტიურობის შემცირების სტრატეგიებს მაშინ მივმართავთ, როდესაც მიზანი გვაქვს ბავშვის: •ფუნქციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება; •დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაზრდა; •კუნთოვანი სპაზმებისა და ტკივილის შემცირება ან სრულად მოხსნა; •ბავშვის მოვლის გაადვილება; •დეფორმაციების განვითარების პრევენცია. სპასტიურობის შესამცირებლად გამოიყენება როგორც ფიზიკური ასევე მედიკამენტოზური და ქირურგიული მეთოდები: •პოსტურალური (პოზიციონირება) მეთოდები - რაც გულისხმობს სხეულის ისეთი პოზის შერჩევას, რომელშიც კუნთთა ტონუსი მაქსიმალურად შემცირებულია; •ფიზიკური თერაპია - ვარჯიშებისა და მოძრაობების კომპლექსი, რომლიც ხელს უწყობს კუნთთა ტონუსის შემცირებას და ნორმალიზებას; •ორთეზები - სპასტიურობის მკურნალობაში ძირითადად გამოიყენება კოჭ-წვივის რიგიდული ორთეზი. ორთეზის დახმარებით კოჭ-წვივის სახსარს უნარჩუნდება ფიზიოლოგიური ან ფიზიოლოგიურთან მაქსიმალურად მიახლოებული მდგომარეობა, რაც აუმჯობესებს ბავშვის ფუნქციურ შესაძლებლობებს, დადებითად აისახება მისი გადაადგილების უნარზე, სიარულის ტიპზე და ენერგოეფექტურობაზე; •მედიკამენტოზური მკურნალობა - გამოიყენება სხვადასვა ჯგუფის პერორალური (დასალევი) მედიკამენტები. მედიკამენტის შერჩევა და დოზის განსაზღვრა უნდა მოხდეს მკურნალი ექიმის მიერ. •ბოტულინის ტოქსინის (გამოიყენება პრეპარატები: დისპორტი, ბოტოქსი, ქსეომინი) ინექციები სპასტიურ კუნთებში - მკურნალობის ეს მეთოდი ეფექტურია რეგიონალური და ფოკალური სპასტიურობების დროს. მკურნალობის დაწყებამდე ზუსტად უნდა განისაზღვროს ინექციისათვის სამიზნე კუნთები. საინექციო პრეპარატის დოზა განისაზღვრება ბავშვის კუნთის ზომისა და ასაკის მიხედვით. ამ მეთოდს უკუჩვენება პრაქტიკულად არ აქვს. მეთოდის გამოყენების შემაფერხებელი გარემოებაა პრეპარატის სიძვირე. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ბოტულინის ტოქსინით მკურნალობის ეფექტურობა შედარებით ხანმოკლეა - 3-6 თვე, მაგრამ ეს პერიოდი არის ძალიან კარგი და ეფექტური ფანჯარა, იმისათვის რომ ბავშვმა ახალი უნარები აითვისოს და გაიუმჯობესოს ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრეპარატის მოქმედების პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობდეს სარეაბილიტაციო მკურნალობა. ბოტულინის ტოქსინის მოქმედების გასვლის შემდეგ სპასტიურობა კვლავ იჩენს თავს (ხშირად სპასტიურობის ხარისხი არ უბრუნდება ძველ ნიშნულს და არის უფრო ნაკლები ვიდრე ის იყო ბოტულინის ტოქსინით მკურნალობის დაწყებამდე) და საჭიროა მკურნალობის განმეორება. •ქიმიური ნევროლიზი ფონოლით - მკურნალობის ამ მეთოდის გამოყენება ძალიან საფრთხილოა. ფენოლი ბოტულინის ტოქსინთან შედარებით გაციელებით იაფია და მკურნალობით მიღებული ეფექტიც ხანგრძლივი, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირია გვერდითი მოვლენები რაც ძირითადად ვლინდება მგრძნობელობის დარღვევით; •ორთოპედიული ოპერაციული მკურნალობა - იმის და მიხედვით თუ კიდურების რომელ სეგმენტებში ვლინდება სპასტიურობა და რამდენად ახდენს ის ბავშვის ფუნქციურ მდგომარეობაზე გავლენას, შესაძლებელია ორთოპედიული ოპერაციების ჩატარება. ორთოპედიული ოპერაციები არის სხვადასხვა ტიპის და ბავშვის მდგომარეობიდან და მკურნალობის მიზნებიდან გამომდინარე შესაძლოა ჩატარდეს როგორც რბილ ქსოვილებზე - კუნთებზე და მყესებზე, ასევე ძვალზე. დადებითი შედეგის მისაღწევად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორთოპედიული ქირურგიული მკურნალობის დაგეგმვა და ოპერაციული ჩარევის ტიპის განსაზღვრა მოხდეს გუნდურად, ქირურგისა და რეაბილიტაციის მულტიდისციპლინური გუნდის ერთობლივი მონაწილეობით; •სელექტიური დორსალური რიზოტომია - ეს არის ნეიროქირურგიული ოპერაცია, რომელიც გულისხმობს სპასტიურობის განმაპირობებელი, ხერხემლის სვეტში შემავალი უკანა ფესვების შერჩევით გადაკვეთას. ოპერაცია ტარდება ელექტოფიზიოლოგიური კონტროლის ქვეშ. მკურნალობის ეს მეთოდი გამოიყენება რეგიონალური სპასტიურობების სამკურნალოდ - მაგალითად ცერებრული დამბლის სპასტიური დიპლეგიის ფორმების დროს, როდესაც კუნთთა სპასტიურობა მეტად მომატებულია ქვედა კიდურებში და უშლის აქტიური მოძრაობების შესრულებაში; •ინტრათეკალური ბაკლოფენის ტუმბოს ჩაყენება - არის აგრეთვე მკურნალობის ქირურგიული მეთოდი. ეს მეთოდი გამოიყენება გენერალიზებული სპასტიურობის დროს, როდესაც კუნთთა ტონუსი მომატებულია ტოტალურად მთელს სხეულში. მეთოდი გულისხმობს მუცლის კანქვეშ სპეციალური ტუმბოს ჩაკერებას, რომელიც თხევად ბაკლოფენს ტუმბოს რეზერვუარიდან გადაისვრის თავზურგტვინის სითხეში. გადასასროლი პრეპარატის დოზირებას ახდენს ექიმი, რომელიც აპროგრამირებს ტუმბოს. მეთოდი საკმაოდ ეფექტურია, მაგრამ ძალიან ძვირი და მართვისათვის საჭიროებს სპეციალურ ინფრასტუქტურას. ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვის სპასტიურობის მართვა საკმაოდ რთული საკითხია. 3 წლამდე ასაკის ბავშვებთან, სპასტიურობის სამართავად აქცენტი უნდა გაკეთდეს მკურნალობის ფიზიკურ მეთოდებზე - პოზიციონირება, ფიზიკური თერაპია. კოჭ-წვივის რიგიდული ან სახსრიანი ორთეზები. 3 წლიდან, სპასტიურობის შესამცირებლად (თუ სპასტიურობა უშლის მათ ფუნქციურ განვითარებას ან აუარესებს სიარულის ფუნქციას) შესაძლებელია დამატებით ბოტულინის ტოქსინის ინექციების გამოყენება. ბოტულინის ტოქსინის ეფექტურობის შემთხვევაში სავსებით შესაძლებელია მისი გამოყენება გაგრძელდეს რამოდენიმე წლის განმავლობაში. კლინიკური და ფუნქციური მდგომარეობის მიხედვით სპასტიურობის სამკურნალოდ გამოიყენება ყველა შესაძლო და ხელმისაწვდომი მეთოდი. დასკვნა: ცერებრული დამბლის დროს, სპასტიურობის მკურნალობა არ არის მიზანი. მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვებს, მთელ რიგ შემთხვევებში, სპასტიურობა “ეხმარებათ” გარკვეული მოძრაობების შესრულებაში და პოსტურალური (პოზის შენარჩუნების) მექანიზმების განხორციელებაში. ამდენად სპასტიურობის მკურნალობაზე აქცენტი უნდა გაკეთდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის უშლის ბავშვის ფუნქციური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სპასტიურობა არის ცენტრალური ნერვული სისტემის (ზედა მოტონეირონის) დაზიანების შედეგი, რასაც აგრეთვე ახლავს მოძრაობის შეზღუდვა, უხერხულობა, სისუსტე და სწრაფი დაღლა. ბალანსისა და მოძრაობის დაგეგმვის დარღვევა აგრეთვე ხშირი სიმპტომია ცერებრული დამბლის დროს. მკურნალობის ეფექტური, მიზანზე ორიენტირებული გეგმის შემუშავებისათვის, ძალზედ მნიშვნელოვანია ფუნქციური უნარების შესრულების და განვითარების ხელისშემშლელი მიზეზების ამოცნობა და არა ყველა პრობლემის კუნთთა მაღალი სპასტიურობით ახსნა. უნდა გვახსოვდეს რომ ერთი პრობლემის მკურნალობა არ ნიშნავს ავტომატურად სხვა საკითხების მოგვარებასაც. ცერებრული დამბლის დროს, ბავშვის ფუნქციური მდგომარეობის განვითარების ხელისშემშლელი მიზეზების ამოცნობა (მათ შორის სპასტიურობისა) და მკურნალობის სწორი და ეფექტური გეგმის შედგენა და განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ მულტიდისციპლინური გუნდური მიდგომის შემთხვევაში.

ცერებრული დამბლა

06/10/2021

ცერებრული დამბლა - არის მდგომარეობა, რომელიც აერთიანებს კლინიკური სინდრომების ჯგუფს. ცერებრული დამბლის ძირითადი დამახასიათებელი  გამოვლინება - არის მოძრაობითი (მოტორული) სფეროს განვითარების შეფერხება ან ჩამორჩენა. ხშირად მოტორულ გამოვლინებას ახლავს მგრძნობელობითი, კოგნიტური, კომუნიკაციური, პერცეპციული, ბიჰეივიორული პრობლემები და ეპილეფსიური გულყრები.  ცერებრული დამბლა - არის განვითარებადი თავის ტვინის დაზიანების შედეგი. ტერმინში „განვითარებადი“ თავის ტვინი იგულისხმება პერიოდი (მუცლადყოფნის პერიოდიდან 2 წლის ასაკამდე), როდესაც თავის ტვინს ჯერ არ აქვს „დასწავლილი“ ისეთი უნარ-ჩვევები როგორიცაა მაგალითად: ჯდომა, დგომა, სიარული, ხელის და თითების ნატიფი მოძრაობები და ა.შ. დაზიანება, რომელიც განაპირობებს შემდგომში ცერებრული დამბლის განვითარებას, შესაძლოა მოხდეს ნაყოფის მუცლადყოფნის პერიოდში, მშობიარობისას ან სიცოცხლის პირველი ორი წლის განმავლობაში.  მიუხედავად იმისა, რომ ცერებრული დამბლის გამოვლინების კლინიკურმა ნიშნებმა შესაძლოა განიცადონ ცვლილება (ტრანსფორმაცია) და ამავე დროს, ბავშვის ცხოვრების გარკვეულ პერიოდებში, მათი მანიფესტაციის ხარისხი იყოს უფრო მკვეთრი, ეს არ ნიშნავს, რომ ცერებრული დამბლა არის პროგრესირებადი დაავადება. ცერებრული დამბლის გამოვლინების კლინიკური ნიშნების ცვალებადობა ძირითადად დაკავშირებულია ბავშვის სიმაღლეში ზრდასთან, წონის ფიზიოლოგიურ მატებასთან, მოძრაობის და პოზის სტერეოტიპის ასაკობრივ ცვლილებასთან და კუნთთა ტონუსის ფიზიოლოგიურ გადანაწილებასთან. ხშირად კლინიკური ნიშნების აღნიშნული ტრანსფორმაცია შესაძლოა გამოვლინდეს მოტორული უნარების ნაწილობრივი გაუარესებით რაც როგორც წესი ატარებს დროებით ხასიათს და გრძელდება ორგანიზმის მოძრაობის ახალ სტერეოტიპთან ადაპტაციამდე. ცერებრული დამბლის სინდრომები კლასიფიცირდება მოტორული დარღვევის ტიპის მიხედვით: კლასიფიკაცია (Miller 1992): სპასტიური ფორმები: ა) დიპლეგია ხელის კარგი ფუნქციით; დიპლეგია ხელის ცუდი ფუნქციით; ასიმეტრიული დიპლეგია. ბ) ჰემიპლეგიური ფორმა - ხელში დაზიანება ვლინდება უფრო მეტად ვიდრე ფეხში; ფეხში დაზიანება ვლინდება უფრო მეტად ვიდრე ხელში. გ) კვადრიპლეგია - ზედა კიდურებში დაზიანება ვლინდება უფრო მეტად ვიდრე ქვედა კიდურებში ან დაზიანება ოთხივე კიდურში დაახლოებით თანაბრად ვლინდება. დისკინეზური ფორმა - ა) უპირატესად დისტონიური; ბ) უპირატესად ათეტოიდური. ატაქსიური ფორმა - ა) მარტივი ატაქსია; ბ) ატაქსიური დიპლეგია. ატონიური ფორმა. წარმოდგენილი კლასიფიკაცია აღწერს ცერებრული დამბლის სინდრომებისათვის დამახასიათებელ ძირითად მოტორულ (მოძრაობით) გამოვლინებებს, თუმცა კლინიკურ პრაქტიკაში ძალიან ხშირად გვხვდება შერეული ფორმები. ცერებრული დამბლისათვის ასევე დამახასიათებელია კლინიკური ნიშნებისა და სინდრომების ურთიერთ ტრანსფორმაცია. ცერებრული დამბლის სინდრომის საბოლოო ჩამოყალიბება ხდება 5 წლის ასაკისათვის.  ცერებრული დამბლის ყველა სინდრომი ხასიათდება ანომალური მოტორული აქტებითა და პოზის შენარჩუნების (პოსტურალური) მექანიზმებით, რაც ხშირად განაპირობებს იმას, რომ  ნებისმიერი მოძრაობის დაწყების მცდელობა, არის გაძნელებული, ხშირად არათანმიმდევრული და არაკოორდინირებული. სხვადასხვა მონაცემების თანახმად, ცერებრული დამბლის სიხშირე მერყეობს 1,5 – 4 შემთხვევებს შორის ყოველ 1000 ცოცხალ ახალშობილზე.  არსებობს ცერებრული დამბლის განვითარების დადასტურებული რისკ-ფაქტორები. ესენია: ნაყოფის დაბალი წონა დაბადებისას; დღენაკლობა; ტყუპისცალობა და ა.შ. რისკ-ფაქტორების გამოყოფა და მშობლებისათვის მათი ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მათი არსებობა არ ნიშნავს ყველა შემთხვევაში აუცილებლად ცერებრული დამბლის განვითარებას. რისკ-ფაქტორების არსებობისას საჭიროა ნევროლოგის მიერ ბავშვის განვითარებაზე დაკვირვება და პერიოდულად მისი შეფასება. ცერებრული დამბლის განვითარების ეტიოლოგიური მიზეზი არის - თავის ტვინის ჰიპოქსიურ-იშემიური (თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის დარღვევა) დაზიანება. მიუხედავად ეტიოლოგიური მიზეზის იდენტურობისა, დაზიანების შედეგები ხასიათდება სხვადასხვა კლინიკური ნიშნით. ამის მიზეზს წარმოადგენს განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე თავის ტვინის სხვადასხვა უბნის ჰიპოქსიისადმი მეტი მგრძნობელობა და ადვილად დაზიანებადობა. ასე მაგალითად დღენაკლ ახალშობილებში მეტად დაზიანებადია პერივენტრიკულური (პარკუჭების მიმდებარე) უბნები. ასეთი ტიპის დაზიანებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ცერებრული დამბლის სპასტიური დიპლეგიის ფორმის ჩამოყალიბება.  გახანგრძლივებულმა სიყვითლემ და ბილირუბინის მაღალმა კონცენტრაციამ შესაძლოა განაპირობოს ტვინის ღრმა სტურქტურების ე.წ. ბაზალური განგლიების (ქერქვეშა კვანძები) დაზიანება და ცერებრული დამბლის დისკინეზური, ჰიპერკინეზული ან დისტონიური ფორმის ჩამოყალიბება.   ცერებრული დამბლის დიაგნოსტირების სპეციფიური მეთოდები არ არსებობს. როგორც წესი მშობლები მიმართავენ ექიმს, როდესაც ამჩნევენ ბავშვის მოძრაობით განვითარებაში შეფერხებას ან ჩამორჩენას. ცერებრული დამბლის კლინიკური დიაგნოზი ეფუძნება ბავშვის ანამნეზის (პრე, პერი და პოსტნატალური) დეტალურ შესწავლას, ბავშვის განვითარების შეფასებას და ნევროლოგიურ გასინჯვას. ცერებრული დამბლის მართვა უნდა ხდებოდეს გუნდურად. მულტიდისციპლინური სარეაბილიტაციო გუნდის ლიდერი არის ექიმი ნევროლოგი, რომელიც ახდენს გუნდის მუშაობის კოორდინაციას. გუნდის შემადგენლობა შესაძლოა იცვლებოდეს ბავშვის საჭიროებებიდან გამომდინარე. გუნდის ძირითადი წევრები არიან - ფიზიკური თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი, ფსიქოლოგი, სპეციალური პედაგოგი, ორთეზებისა და დამხმარე საშუალებების შერჩევისა და დამზადების სპეციალისტი, ექიმი ორთოპედი, თვითონ ბავშვი და მისი მშობელი. ბავშვის საჭიროებებიდან გამომდინარე შესაძლოა გუნდში მოწვეულ იქნან სხვა დარგის სპეციალისტებიც. მულტიდისციპლინური გუნდი, ყველა ცალკეული ბავშვის შემთხვევაში, ახდენს მისი მდგომარეობის შეფასებას და მკურნალობის მიზნებიდან გამომდინარე მკურნალობის ტაქტიკისა და გეგმის შედგენას.    ცერებრული დამბლის დროს, ფიზიკური მდგომარეობის მოსალოდნელი ადრეული პროგნოზირება რთულია. პროგნოზი დამოკიდებულია: თავის ტვინის დაზიანების ხარისხზე; სწორად დაგეგმილ და წარმართულ სარეაბილიტაციო მკურნალობაზე; ბავშვის მოტივაციაზე და რეაბილიტაციის პროცესში მის ჩართულობაზე (იგულისხმება, რომ რაც უფრო აქტიურად არის თვითონ ბავშვი ჩართული რეაბილიტაციის პროცესში და მაღალია მისი მოტივაცია, შედეგიც უკეთესი იქნება. პასიურად ჩატარებული სარეაბილიტაციო მანიპულაციების ეფექტურობა დაბალია);  რეაბილიტაციის პროცესში ბავშვის ოჯახის წევრების ჩართულობაზე, აქტიურობაზე და მონაწილეობაზე (იგულისხმება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სარეაბილიტაციო მანიპულაციების და აქტივობების გაგრძელება ბინის პირობებში ოჯახის წევრების მიერ). მიუხედავად პროგნოზირების სირთულეებისა არსებობს ზოგადი პროგნოზი, რომელიც ასახვს მოტორული უნარების განვითარების შესაძლებლობებს ცერებრული დამბლის დროს. ამ პროგნოზების მიხედვით, თუ ცერებრული დამბლის მქონე  ბავშვი იწყებს დამოუკიდებლად ჯდომას 2 წლის ასაკისათვის (ნორმაში დამოუკიდებლად ჯდომის ფუნქცია ყალიბდება 9 თვის ასაკისათვის), ის მეტი ვარაუდით შეძლებს დამოუკიდებლად სიარულს. თუ ბავშვი იწყებს დამოუკიდებლად ჯდომას 2 დან - 4 წლამდე, ის შეძლებს სიარულს, მაგრამ მეტი ვარაუდით მას სიარულისათვის დასჭირდება სხვადასხვა ტიპის დამხმარე (ხელჯოხი, ჩარჩო) მოწყობილობის გამოყენება. მიუხედავად წარმოდგენილი ზოგადი პროგნოზებისა, ზუსტად განსაზღვრა იმისა თუ როგორი იქნება ცერებრული დამბლის მქონე  ბავშვის ფიზიკური და მენტალური განვითარება შეუძლებელია. თავის ტვინს აქვს განვითარების უზარმაზარი უნარი და რესურსი და აპრიორი ზღვარის დაწესება არ არის სწორი. მთავარია ყველა შემთხვევაში განხორციელდეს ცერებრული დამბლის სწორი მართვა, რაც გულისხმობს - მულტიდისციპლინურ გუნდურ მიდგომას და სარეაბილიტაციო მკურნალობის სწორ, მიზანზე ორიენტირებულ დაგეგმვასა და განხორციელებას.   

ონლაინ ლექცია

21/09/2021

ონლაინ ლექცია! მეტყველების თერაპიის მნიშვნელობა ბავშვის განვითარებაში ლექციას გაუძღვება  ნინო მაღლაკელიძე - კენ ვოლკერის კლინიკის ბავშვთა მიმართულების მეტყველების თერაპევტი  ლექციაზე დასწრება სრულიად უფასოა და ჩატარდება კენ ვოლკერის კლინიკის ფეისბუქ გვერდზე LIVE ჩართვის საშუალებით. ლექციაზე განხილული იქნება შემდეგი თემები  მეტყველების განვითარება მეტყველები შეფერხება ენაბორძიკობა რჩევები მშობლებისთვის  ჩართვა შედგება 23 სექტემბერს , 17:00 საათზე.

ჩვენთან უსაფრთხოა

08/09/2021

კენ ვოლკერი კლინიკის გუნდის 72% არის სრულად ვაქცინირებული , ხოლო დანარჩენი 28% ელოდება სრულ ვაქცინაციას. ჩვენი კლინიკა აგრძელებს მუშაობას რეგულაციების ზედმიწევნით დაცვით და ზრუნავს როგორც თანამშრომლების, ასევე პაციენტების უსაფრთხოებაზე

ინსულტის შემდგომ რეაბილიტაცია

02/09/2021

ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაცია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტების მიხედვით, ინსულტი არის “კლინიკური სინდრომი, რომელიც გრძელდება 24 საათზე მეტი დროის განმავლობაში და მოიცავს თავის ტვინის ფუნქციების ლოკალური (ან კომის შემთხვევაში - გლობალური) დარღვევის კლინიკურ ნიშნებს. რეაბილიტაცია არის კომპლექსური ღონისძიებების ერთობლიობა, რომლებიც მიმართულია შეზღუდული შესაძლებლობების შემცირებაზე, სიცოცხლის ხარისხისა და ფუნქციური დამოუკიდებლობის მაქსიმალურ გაუმჯობესებაზე. რეაბილიტაცია წარმოადგენს საყოველთაო ჯანდაცვის მნიშვნელოვან კომპონენტს, რომელიც მოიცავს ხელშეწყობას, პრევენციას, მკურნალობას და მიღწეული მდგომარეობის შენარჩუნებას. ვინაიდან ინსულტი ფუნდამენტურად ქრონიკული მდგომარეობაა, მისი რეაბილიტაცია მოიცავს ჩარევებს როგორც ადრეულ ეტაპზე - მწვავე, ჰოსპიტალურ პერიოდში, ასევე მოგვიანებით - ამბულატორიულ ან სპეციალიზებულ კლინიკებში. ინსულტის შემდეგ, სასიცოცხლო ფუნქციებისა და ზოგადი მდგომარეობის სტაბილიზაციისთანავე, უნდა დაიწყოს სარეაბილიტაციო მკურნალობა. პირველი სარეაბილიტაციო ჩარევები უნდა განხორციელდეს ინსულტის სპეციალიზებულ ან ნევროლოგიურ სტაციონარში, მოგვიანებით კი სპეციალიზებულ სარეაბილიტაციო კლინიკაში სტაციონარულ ან ამბულატორიულ პირობებში. სარეაბილიტაციო ღონისძიებები უნდა დაიგეგმოს და ჩატარდეს მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ, რომლის ძირითადი წევრები არიან: ფიზიკური, ოკუპაციური და მეტყველების თერავეპტები, ფსიქოლოგები, რომელთაც გავლილი აქვთ სპეციალური ტრენირება ნევროლოგიაში ან გააჩნიათ ნევროლოგიური დაავადებებით შეპყრობილ ბენეფიციარებთან მუშაობის გამოცდილება. მულტიდისციპლინური სარეაბილიტაციო გუნდის ლიდერი, რომელიც კოორდინაციას და ხელმძღვანელობას უწევს გუნდის მუშაობას უნდა იყოს ექიმი, რომელიც ფლობს სახელმწიფო სერტიფიკატს ფიზიკური მედიცინა, რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია/ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია (ექიმი-რეაბილიტოლოგი), ან ნევროლოგიაში/ბავშვთა ნევროლოგიაში (ექიმი ნევროლოგი/ბავშვთა ნევროლოგი), რომელსაც ასევე გავლილი აქვს სპეციალური ტრენირება სამედიცინო რეაბილიტაციაში ან გააჩნია ნევროლოგიური დაავადებებით დაავადებულ ბენეფიციარებთან მუშაობის გამოცდილება. პაციენტის მდგომარეობის, საჭიროებებისა და სარეაბილიტაციო მკურნალობის მიზნების გათვალისწინებით, მულტიდისციპლინური გუნდის დამატებითი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი წევრები შეიძლება იყვნენ სოციალური მუშაკები, ფსიქიატრები, კარდიოლოგები, ხელოვნების თერაპევტები, ორთოპედ-ტრავმატოლოგები, დიეტოლოგები, ენდოკრინოლოგები და სხვ. ძალიან მნიშვნელოვანია ბენეფიციარებისათვის დამხმარე საშუალებების (ორთეზი, ხელჯოხი, სასიარულო ჩარჩო, სავარძელ-ეტლი და სხვ.) შერჩევის, მორგებისა და გამოყენების სწავლების სერვისის უზრუნველყოფა. საცხოვრებლის ადაპტირების ხარისხის შეფასება და შეძლებისდაგვარად მისი მაქსიმალურად მორგება ინსულტის შემდგომ ჩამოყალიბებულ (დროებით ან ხანგრძლივად) შესაძლებლობებზე. სტაციონარის პირობებში, პირველადი სარეაბილიტაციო ჩარევა მიმართულია პაციენტის ადრეულ მობილიზაციაზე, ნაწოლების და სახსრებში კონტრაქტურების განვითარების პრევენციაზე, სპასტიურობის შემცირებაზე, მეტყველების, სუნთქვის, ყლაპვის და კვების პროცესების შეფასებასა და კორექტირებაზე. ნევროლოგიური განყოფილებიდან გაწერის შემდეგ, თუ პაციენტს შეუძლია დღეში მინიმუმ 3 საათის განმავლობაში ჩაერთოს აქტიურ სარეაბილიტაციო ღონისძიებებში, ის შესაძლოა გადაყვანილ იქნას სტაციონარულ სარეაბილიტაციო ცენტრში. შესაძლოა დაგეგმილი რეაბილიტაციის კურსი განხორციელდეს ამბულატორიულად, სპეციალიზირებულ სარეაბილიტაციო კლინიკაში, რეაბილიტაციის განყოფილებაში, ან სახლის პირობებში. რეაბილიტაციის ცენტრი, სტაციონარულ ან ამბულატორიულ პირობებში, უნდა უზრუნველყოფდეს ინტენსიურ, ინტერდისციპლინურ სარეაბილიტაციო დახმარებას, ექიმი-რეაბილიტოლოგის პირდაპირი მეთვალყურეობით. პაციენტს უნდა ჩაუტარდეს დღეში სულ მცირე 3-საათიანი სარეაბილიტაციო თერაპია (საჭიროებისა და რეაბილიტაციის მიზნების შესაბამისად - ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, მეტყველების თერაპია და სხვ), კვირაში სულ მცირე 5 დღის განმავლობაში. პაციენტებს, რომლებიც ბინაზე ეწერებიან, მაგრამ სარეაბილიტაციო დახმარებას საჭიროებენ, ეს სერვისი უნდა მიეწოდოთ ამბულატორიულ სარეაბილიტაციო განყოფილებაში ან ბინაზე, გასვლითი მულტიდისციპლინური ჯგუფების საშუალებით (ექიმი, ფიზიკური, ოკუპაციური, მეტყველების თერაპევტები და სხვ). არასტაციონარული სარეაბილიტაციო თერაპია ასევე იმართება ექიმის მიერ, რომელიც ადგენს სარეაბილიტაციო გეგმას. ეს უკანასკნელი გადახედილი და განახლებული უნდა იქნას ყოველ 30 დღეში. სარეაბილიტაციო გეგმის შედგენისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რეაბილიტაციის მიზნები იყოს: • გონივრული და პაციენტის საჭიროებებზე მორგებული; • აქტივობაზე და ჩართულობაზე ორიენტირებული; • ზომიერად რთული, მაგრამ მიღწევადი; • მოიცავდეს როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან ელემენტებს პაციენტს და მის ოჯახს უნდა მიეწოდოთ სრულყოფილი ინფორმაცია და მიეცეთ საშუალება, აქტიურად ჩაერთონ სერაბილიტაციო გეგმის შემუშავებაში. ინსულტის შემდეგ სარეაბილიტაციო მკურნალობა ძირითადად მიმართულია - მოძრაობის უნარის (ფიზიკური თერაპია), მეტყველების და ყლაპვის უნარის (მეტყვლების თერაპია), ყოველდღიურ აქტივოვბებში მონაწილეობის და საკუთარი თავის მოვლისა (ოკუპაციური თერაპია) და კოგნიტური, კომუნიკაციური და ფსიქოლოგიური პრობლემების (ფსიქოლოგიური დახმარება) მოგვარებაზე. მოძრაობის ანუ მოტორული ფუნქციის დარღვევა ინსულტის შემდეგ ხშირია და ვითარდება მაშინ, როცა დაზიანება მოიცავს კორტიკოსპინალურ სისტემას, ანუ თავის ტვინის ქერქის მოტორულ ზონას და კორტიკოსპინალურ გზას. კორტიკოსპინალური სისტემის დაზიანების ხარისხი და მასშტაბი პროგნოზულად ძალიან მნიშვნელოვანია სარეაბილიტაციო მკურნალობის ეფექტურობისა და მოტორული ფუნქციების აღდგენის ხარისხის პრედიქციისათვის. მობილობის ფუნქციებს მიეკუთვნება ადგომა, დაჯდომა, კიბეზე ასვლა-ჩასვლა, შემობრუნება, გადაჯდომა (მაგ. ეტლიდან საწოლზე ან საწოლიდან სკამზე), ეტლით გადაადგილება, სწრაფი სიარული, სიარული მოცემულ მანძილზე. ნებისმიერი ამ ფუნქციის დარღვევა დაკავშირებულია დაცემის გაზრდილ რისკთან. ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, ინსულტისშემდგომი რეაბილიტაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია სიარულის და მასთან დაკავშირებული ფუნქციების აღდგენა. მობილობის გაუმჯობესებისთვის საჭირო ტრენირების საკვანძო პარამეტრებია: • ორიენტაცია კონკრეტულ აქტივობებზე და ფუნქციურ დავალებებზე • პრაქტიკის პროგრესულად გართულება • სწორად შერჩეული ინტენსივობა, სიხშირე და ხანგრძლივობა • სწორი დაგეგმვა დროში. მობილობის რეაბილიტაციის პრცესში, ფიზიკური თერაპიის დროს, შესაძლოა გგამოყენებული იქნას სხვადასხვა თერაპიული აღჭურვილობა - მარტივი (ბურთი, ორძელია, შვედური კედელი და ა.შ) და ასევე თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობები. ელექტრომექანიკური ანუ რობოტული დამხმარე მოწყობილობა გულისხმობს ტრედმილის ან ელიფსური (ე.წ. თხილამურის ტიპის) ტრენაჟორის კომბინაციას სხეულის წონის დამჭერ სისტემასთან. ასეთი სისტემის უპირატესობა იმაში მდგომარეობვს, რომ ამცირებს ფიზიკური თერაპევტის ინტენსიური მონაწილეობის აუცილებლობას. ასეთი სისტემები განსაკუთრებით ეფექტურია ადრეულ ინსულტისშემდგომ პერიოდში, განსაკუთრებით იმ პაციენტებისთვის, რომელთაც სიარული არ შეუძლიათ. კვლევებით ნაჩვენებია აგრეთვე წონასწორობის ფუნქციის გაუმჯობესება ამგვარი მოწყობილობების გამოყენების შედეგად. გამოიყენება აგრეთვე უშუალოდ ფეხზე სატარებელი, უნილატერალური ან ბილატერალური რობოტული ორთეზული მოწყობილობები (ე.წ. „ეგზოსკელეტები“). ზოგადად, რობოტული და ელექტრომექანიკური თერაპია ეფექტურად ითვლება სიარულის ტრენირების პროცესში, განსაკუთრებით ინსულტის განვითარების შემდგომ პირველი ექვსი თვის განმავლობაში. ინსულტს ხშირად ახლავს კომუნიკაციური ფუნქციის დარღვევა. კომუნიკაცია აუცილებელია აქტივობათა უმრავლესობისთვის, ამიტომ მისმა დარღვევამ შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ადამიანის ყოველდღიურ ფუნქციონირებაზე. ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის მაქსიმალური გაუმჯობესებისა და ცხოვრებისეულ აქტივობებში აქტიური რეინტეგრაციის მისაღწევად, ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტის სტიმულირება მისი ძლიერი მხარეებისა და მისი კომპენსატორული სტრატეგიების იდენტიფიკაციით. კოგნიტური ფუნქცია პოსტინსულტური რეაბილიტაციის წარმატების მნიშვნელოვანი დეტერმინანტია და მისი დარღვევა ასოცირდება სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირებასთან და შესაძლებლობათა შეზღუდვის ხარისხის გაზრდასთან. კოგნიტური სფეროებიდან ყველაზე ხშირად ზიანდება მეხსიერება, ორიენტაცია, მეტყველება და ყურადღება. ოკუპაციური თერაპია ჯანმრთელობაზე ზრუნვის დარგია, რომელიც ორიენტირებულია იმაზე, რომ ნებისმიერი შესაძლებლობის მქონე ადამიანს შეუქმნას ყოველდღიური ცხოვრების, პროდუქტიულობისა და დასვენების აქტივობების შესრულების შესაძლებლობა, საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების, აღდგენისა თუ კომპენსირების მეშვეობით. ინსულტის შემდეგ პაციენტისათვის ოკუპაციური თერაპიის მომსახურების გაწევა ემსახურება იმ სირთულეების გადალახვას, რასაც ადამიანი პირადი აქტივობების შესრულებისას აწყდება. თერაპია შეიძლება შედგებოდეს აღდგენისა ანდა კომპენსატორული სტრატეგიებისაგან. აღდგენის სტრატეგიები მოიცავს: • ცალმხრივი ნეგლექტის მქონე პაციენტებში იგნორირებული მხარისათვის ყურადღების მიქცევას • პაციენტის წახალისებას სუსტი ზედა კიდურის შემთხვევაში ორივე ხელის გამოყენებისკენ • ჩაცმის რუტინის შემუშავებას მათთვის, ვისაც ჩაცმისას სირთულეები ექმნება კონცენტრაციის, ცალი მხარის ნეგლექტის და დისპრაქსიის გამო; კომპენსატორული სტრატეგიები მოიცავს: • ცალი ხელის ტექნიკით ჩაცმის სწავლებას • ბანაობისა და ჩაცმის დამხმარე საშუალებების გამოყენების სწავლებას ინსულტის შემდეგ დისფაგია აღენიშნება პაციენტთა დაახლოებით 45-65%-ს, მათგან დაახლოებით ნახევარს კი უვითარდება ასპირაცია. დისფაგიამ და ასპირაციამ შეიძლება გამოიწვიოს პნევმონია, კვებითი დეფიციტი, დეჰიდრატაცია, სხეულის მასის კლება და ზოგადად, სიცოცხლის ხარისხის გაუარესება. ასპირაცია შეიძლება იყოს „ფარული“ და კლინიკურად თვალშისაცემი არ იყოს. მისი ადრეული იდენტიფიკაცია სკრინინგის გზით ამცირებს ზემოთ ჩამოთვლილი გართულებების რისკს. დისფაგიის მართვა და მკურნალობა უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგი სახის ჩარევებს: • ორალურ-მოტორული სავარჯიშოები (ყლაპვითი ვარჯიშები); • რჩევა-დარიგება უსაფრთხო ყლაპვის შესახებ; • დიეტის მოდიფიკაცია; • გარემო პირობების მოდიფიკაცია (როგორიცაა მაგ. გამართული ჯდომა კვებისას). ინსულტის შემდეგ ხშირია კოგნიტური ფუნქციის სხვადასხვა კომპონენტის დარღვევა, როგორიცაა ყურადღება, ინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფე, უმაღლესი აღმასრულებელი ფუნქცია, ვერბალური და მხედველობითი მეხსიერება, მეტყველება და აღქმა. კოგნიტური რეაბილიტაცია ზემოთაღნიშნული დარღვევების მკურნალობის არაფარმაკოლოგიური მეთოდია, რომელიც მიმართულია: • კოგნიტური ფუნქციების აქტივობის გაუმჯობესება; • დარღვეული კოგნიტური ფუნქციის საკომპენსაციო მექანიზმების ამუშავება; • დამოუკიდებლობის ხასისხის გაზრდის/გაუმჯობესების მიზნით ადაპტაციური მეთოდების და აღჭურვილობების გამოყენებაზე. ბოლო დროს, დიდი ყურადღება ეთმობა ფიზიკური აქტივობისა და ვარჯიშის გამოყენებას კოგნიტური და ემოციური ფუნქციის გაუმჯობესების მიზნით. ფიზიკური ვარჯიშის კოგნიტურ ფუნქციაზე დადებითი ეფექტის ასასხსნელად შემოთავაზებულია რამდენიმე მექანიზმი: • იზრდება თავის ტვინში სისხლის ცირკულაციის მოცულობა; • ზრდის ფაქტორების, მაგ. თავის ტვინის ნეიროტროფული ფაქტორის ექპსრესიის გაზრდა; • პოზიტიური გავლენა დეპრესიულ სიმპტომებზე. • კომუნიკაციის დარღვევები შეიძლება შეეხოს კომუნიკაციის სხვადასხვა ელემენტს, როგორიცაა ლაპარაკი, მოსმენა, კითხვა, წერა, ჟესტიკულაცია და პრაგმატიკა (საუბრის წარმართვის პრაქტიკული უნარი, კონტექსტის/სიტუაციის გათვალისწინებით). კომუნიკაციური დარღვევის არსებობა უარყოფითად აისახება ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობაზე, სოციალურ ჩართულობასა და სიცოცხლის ხარისხზე. კომუნიკაციური დარღვევების შეფასებას და მკურნალობას, როგორც წესი, ატარებს მეტყველების სპეციალისტი. მკურნალობა მიზნად ისახავს კომუნიკაციის უნარის აღდგენას, პაციენტის დახმარებას საკომპენსაციო სტრატეგიების შემუშავებაში, ოჯახის წევრების კონსულტირებას და განათლებას დამხმარე კომუნიკაციური საშუალებების შესახებ, საბოლოოდ კი - პაციენტის იზოლაციის შემცირებას. კომპენსატორული და დამხმარე საშუალებები ვარირებს დაბალტექნოლოგიური სტრატეგიებიდან (ფანქარი და ქაღალდი, დაფები, წიგნები) მაღალტექნოლოგიურ მოწყობილობებამდე (სმარტფონები და მეტყველების აპარატები). კვლევებით ნაჩვენებია აფაზიის სარეაბილიტაციო მკურნალობის ეფექტურობა როგორც ინსულტის უმწვავეს სტადიაზე (მე-3 დღიდან), ასევე ქრონიკულ სტადიაზე (6 თვის შემდეგ). თუმცა, მკურნალობის მოცულობის, ინტენსივობის, ხანგრძლივობის და დროში განაწილების შესახებ კონსენსუსი არ არსებობს. მკურნალობის მეთოდებად შემოთავაზებულია ინდივიდუალური მუშაობა მეტყველების თერაპევტთან, ჯგუფური თერაპია, კომპიუტერიზებული ტრენინგი, ასევე კომუნიკაციური პარტნიორების (ოჯახის წევრების) ტრენირება. ინსულტის შემდეგ გამოხატური მეტყველების დარღვევები ხელს უშლის ნორმალურ კომუნიკაციას და შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ინდივიდის სოციალურ ჩართულობაზე და სიცოცხლის ხარისხზე. ამრიგად, მისი უარყოფითი ფსიქოსოციალური ეფექტი შეიძლება არაპროპორციულად აღემატებოდეს სუფთა ფიზიოლოგიური დაზიანების სიმძიმეს. აქედან გამომდინარე, ქცევითი მართვის სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას და კონსულტაციას, ასევე კომუნიკაციური პარტნიორების განათლებას და გარემოს მოდიფიკაციას (მაგ. ხმაურის დონის შემცირება). ინსულტის შემდეგ მაქსიმალური დამოუკიდებლობის მისაღწევად პაციენტთა მნიშვნელოვან ნაწილს ესაჭიროება დამხმარე-ადაპტაციური საშუალებები, ორთეზები, სასიარულო მოწყობილობები, სავარძელ ეტლები. ადაპტაციური საშუალებები გამოიყენება კვების, დაბანის, მოწესრიგების, ჩაცმის პროცესის გასაადვილებლად ფუნქციური დეფიციტის მქონე პაციენტებისთვის. ეს შეიძლება იყოს სპეციალურად ადაპტირებული ჭურჭელი, დანა-ჩანგალი, აბაზანის გრძელტარიანი ღრუბლები, შხაპის და აბაზანის სკამები, უნიტაზის ასამაღლებლები და ა.შ. ხშირად, ადაპტაციური საშულებები პაციენტებს ესაჭიროებათ რეაბილიტაციის ადრეულ სტადიაზე, მაგრამ არა გრძელვადიან პერსპექტივაში. ინსულტი გავლენას ახდენს პაციენტის სიარულის პატერნზე და ზრდის დაცემის რისკს. აქედან გამომდინარე, პაციენტთა ნახევარზე მეტს ესაჭიროება დამხმარე საშუალება - ხელჯოხი, ყავარჯენი, სასიარულო ჩარჩო, ეტლი. სასიარულო მოწყობილობები ზრდის საყრდენი ბაზის ფართობს პაციენტის სიმძიმის ცენტრის ირგვლივ, აუმჯობესებს ბალანსს და ამცირებს სიარულისთვის საჭირო ფიზიკურ დაძაბულობას. პაციენტთა გამოკითხვები ცხადყოფას, რომ მათ ურჩევნიათ დაიწყონ სიარული დამხმარე მოწყობილობის საშუალებით, ვიდრე დაელოდონ სიარულის ნორმალური უნარის აღდგენას. თუ პაციენტს უსაფრთხოდ სიარული არ შეუძლია დამხმარე მოწყობილობის გამოყენებითაც კი, მისი მობილობის უნარის გაზრდა შეიძლება სავარძელ ეტლით. ეტლის შერჩევა უნდა მოხდეს პაციენტის ინდივიდუალური საჭიროებების და გარემოს პირობების გათვალისწინებით და პაციენტს და მომვლელებს უნდა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ტრენინგი. ქვედა კიდურის მოტორული პრობლემების შემთხვევაში ხშირად გამოიყენება ორთეზები, პირველ რიგში კოჭ-წვივის ორთეზი. კვლევებით ნაჩვენებია კოჭ-წვივის ორთეზის დადებითი ეფექტი სიარულის ტემპზე. ნაბიჯის სიგრძეზე და წონასწორობაზე. თუმცა, კვლევათა უმრავლესობა ეხება მოკლევადიან ეფექტებს, რომლებიც ვლინდება უშუალოდ ორთეზის ტარების პროცესში. გრძელვადიანი პერსპექტივის განსაზღვრისთვის, პირველ რიგში უნდა დადგინდეს, აქვს თუ არა პაციენტს ორთეზის მუდმივად ტარების სურვილი, უნდა შემოწმდეს არის თუ არა ის სწორად და კომფორტულად მორგებული და პაციენტისთვის ვიზუალურად მისაღები. დასკვნა: ინსულტის შემდგომი, შედეგზე ორიენტირებული რეაბილიტაცია გულისხომობს სარეაბილიტაციო ღონისძიებების კომპლექსს რომელსაც ატარებენ დარგის სპეციალისტებით დაკომპლექტებული მულტიდისციპლინური გუნდები. მხოლოდ კომპლექსური და მულტიდისციპლინური ჩარევის შემთხვევაში არის მოსალოდნელი კარგი ეფექტი.

არტ თერაპია

21/07/2021

არტ თერაპია, თავისი არსით, პროცესით, არის ცოცხალი მოქმედი ძალა, რომელიც ფსიქოთერაპიის ნაწილია და ხელოვნების საშუალებით გამოხატავს ადამიანის მდგომარეობას, როგორც ფიზიკურად, ასევე ემოციურად. ხელოვნებითი თერაპიის პროცესში ადამიანი ქმნის საკუთარ შემოქმედებით გზას, სადაც ცხადად ჩანს მისი საჭიროებები, ის ეხმარება ადამიანს წონასწორობის, მთლიანობის აღდგენაში და მასთან ერთად განვლილი, დაწყებული გზა თერაპიის დასრულების შემდეგაც მოქმედებს, როგორც ცოცხალი ძალა, აღმდგენი-მთლიანობისთვის. უძველესი დროიდან ადამიანი ხატავდა და ქმნიდა განცდილსა თუ განვლილს. ასე გამოჰქონდა მას თავისი ემოცია, ნაფიქრი, ტკივილი თუ სიხარული და ამოთქმულით თავისუფლდებოდა... არტ თერაპია, ეს არის შექმნის პროცესი, სადაც გამოყენებულია ბუნებრივი მასალები: თიხა, საღებავი, საპნის ქაფი, ფერადი მატყლი, ნახშირი და ა.შ. ყველა ეს მასალა ადამიანის საჭიროებას ერგება, მისი არჩევანიდან იწყება პროცესი, რომელიც იცვლის ფერსაც და ფორმასაც. საკუთარი შესაძლებლობებით გამოწვეული ემოცია, გარედან გვანახებს ჩვენს პიროვნებას და საბოლოოდ იქმნება განსაკუთრებული, ინდივიდუალური გზა, წონასწორობაში მოსვლით, როგორც სულიერად, ისე ფიზიკურ-ემოციურად. პროცესი, რომელიც იწყება და ვითარდება, აერთიანებს ადამიანის აზრს, შეგრძნებას, ჩამოდის ფიზიკურში და საბოლოოდ განიცდის თავისუფლებას, ეხება უხილავს და მთლიანდება საკუთარ თავში. არტ თერაპია ადამიანის არაცნობიერს, გარდაქმნის ცნობიერში და აძლევს ძალას, წინ ნაბიჯის გადასადგმელად. არტ თერაპიის პროცესის უკეთ შეცნობისთვის და მეტი თვალსაჩინოებისთვის, გთავაზობთ ერთ-ერთი მოზარდის განვლილ, გზას, სადაც მან თვითონ განიცადა მეტამორფოზი, შეკუმშვიდან - ამოსუნთქვამდე. რა იგულისხმება ამაში: თერაპიის დასაწყისში ის მეტად მორიდებული, უკანდახეული, საკუთარ თავში შეყუჟული, ჩუმი ახალგაზრდა იყო, უნდობლად მომზირალი საკუთარი შესაძლებლობების მიმართ. ყოველი თერაპიული პროცესის დროს სჭირდებოდა დახმარება წასახალისებლად, როგორც ემოციურად ისე ფიზიკურად, რომ დაეჯერებინა შეუძლია შექმნას, დახატოს, სათქმელი ფერებით გამოხატოს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია - თავისუფლება იგრძნოს ამ ყველაფერთან ერთად.   თერაპია იყო ხანგრძლივი, სიჩუმიდან ამოთქმამდე. და დაიწყო პროცესი რომელმაც არამარტო ფიზიკურად იმოქმედა არამედ ემოციურადაც. ეს ნამუშევარი ხელოვნებითი თერაპიული პროცესის დროს თიხაზე მუშაობისას შეიქმნა. სადაც თვალნათლივ ჩანს ცვლილებების და გარდატეხის ასაკი. ამ დროს რომანტიკული ურთიერთობებიც წინა პლანზე გამოდის. მეგობრები, წრეები, მიკუთვნებულობა რომელიმე ჯგუფთან, სამეგობროსთან მნიშვნელოვანია მათთვის... ქაფში ხატვისას, როდესაც მოძრაობაა ფერებით, ახალი განცდა და აღმოჩენაა. შედეგად არაკონკრეტულიდან თავისთავად ქმნის კონკრეტულს და ერქმევა შეგრძნებიდან სახელი. მინდორი - დღისით და საღამოს. თერაპიის მიწურულს ქაფში საღებავების საშუალებით შექმნა ბუნების ოთხ სეზონში მეტამორფოზული გარდაქმნა. ამ პროცესის მსვლელობაში, აღმოაჩენთ, თუ როგორ მთლიანდება სულიერი ფიზიკურში, გარდაიქმნება, შეკუმშვა ამოსუნთქვით, ადამიანი და საზღვრებში მოქცეული თავისუფლდება... ხელოვნებითი თერაპიული პროცესის დროს შექმნილი გაზაფხული ....ამოძრავებული, აყვავებული, ახალგაზრდა ხე ....ლაღი და თავისუფალი. თერაპიული გზის დასაწყისიდან .... აყვავებულ გაზაფხულამდე.

LIVE ჩართვა - სპორტული რეაბილიტაცია

12/07/2021

LIVE ჩართვა - სპორტული რეაბილიტაცია! განხილვას გაუძღვება ვალერი ახალკაცი - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სპორტული მედიცინისა და რეაბილიტაციის კლინიკური ცენტრის დირექტორი. აუდიტორიასთან განხილული იქნება შემდეგი თემები: -სპორტსმენებისა და ფიზიკური აქტივობით დაკავებული ადამიანების გულსისხლძარღვთა სისტემის სკრინინგის მნიშვნელობა -ვისთვის და როდის არის საჭირო სპორტული რეაბილიტაცია -ტრავმული დაზიანებების დიაგნოსტიკა და პრევენცია დაინტერესებულ პირებს გეძლევათ საშუალება სპიკერისთვის განკუთვნილი თქვენი შეკითხვები  მოგვწეროთ გვერდის პირად შეტყობინებებში. დასწრება სრულიად უფასოა და ჩატარდება კენ ვოლკერის კლინიკის ფეისბუქ გვერდზე LIVE ჩართვის საშუალებით. ჩართვა შედგება 15 ივლისს, 15:00 საათზე.

-15% ფასდაკლება ყველა მომსახურებაზე!

12/07/2021

კენ ვოლკერის კლინიკის 1 წლის იუბილესთან დაკავშირებით! -15% ფასდაკლება ყველა მომსახურებაზე! კლინიკაში წარმოდგენილია შემდეგი მიმართულებები: -ბავშთა რეაბილიტაცია -ზრდასრულთა რეაბილიტაცია -დამხმარე საშუალებების ლაბორატორია -გარემოს მორგება და ადაპტაცია კენ ვოლკერის კლინიკა პირველია ამიერკავკასიაში, რომელიც აღჭურვილია ამერიკული და ევროპული მაღალტექნოლოგიური სარეაბილიტაციო მოწყობილობებით. ფასდაკლება მოქმედებს  12 ივლისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ფასდაკლების მისაღებად გთხოვთ რეგისტრაციისას წარმოადგინოთ არსებული ფეისბუქ/ინსტაგრამ პოსტი https://www.facebook.com/kenwalkerclinic/photos/a.562956434210396/1157096278129739/ წინასწარ ჩაწერა აუცილებელია: თბილისი; გუდამაყრის ქ. N4. +995 32 2 11 20 20; +995 599 233 916 ბათუმი; ბაქოს ქუჩის N 8 (ყოფილი გოგებაშვილის N 40) +995 577 777 052

ბავშვთა ასაკის სქოლიოზი

30/06/2021

სქოლიოზი - არის ხერხემლის ისეთი დეფორმაცია, როდესაც ხერხემლის სვეტი ფრონტალურ (კორონარულ) სიბრტყეში არის გადახრილი გვერდზე (ლატერალურად). სქოლიოზის გამოვლინება ძირითადად ხდება ბავშვობის ან მოზარდობის (სიყმაწვილის) პერიოდში. საგიტალურ სიბრტყეში ხერხემლის სვეტს  აქვს სამი ფიზიოლოგიური სიმრუდე - კისრის ლორდოზი, გულმკერდის კიფოზი და წელის ლორდოზი. ეს ფიზიოლოგიური ნადრეკები მუშაობენ როგორც ამორტიზატორები. მიუხედავად ზემოთ მოყვანილი განმარტებისა, რომ სქოლიოზი არის ხერხემლის სვეტის გადახრა გვერდზე, რეალურად, რთული სქოლიოზების დროს ხშირად ადგილი აქვს ხეხემლის გადახრას სამივე - ფრონტალურ, საგიტალურ და აქსიალურ სიბრტყეებში, რაც თავისთავად კიდევ უფრო ართულებს მდგომარეობას. სქოლიოზის სიხშირე პოპულაციაში მერყეობს 2-3 % -ს შორის. თუ ამ საერთაშორისო სტატისტიკას დავეყრდნობით, საქართველოში დაახლოებით 70 000 დან 100 000 მდე ადამიანს აქვს სქოლიოზის პრობლემა. სქოლიოზი თანაბრად შეიძლება განვითარდეს ორივე სქესის ბავშვებში, თუმცა, გოგონებში სქოლიოზის პროგრესირება და მძიმე ფორმების განვითარება ხდება 8 - 9 ჯერ უფრო ხშირად ბიჭებთან შედარებით (National Scoliosis Foundation 2007). ეტიოლოგიის, ანუ გამომწვევი მიზეზის მიხედვით, სქოლიოზი კლასიფიცირდება როგორც - იდიოპათიური, კონგენიტალური და ნეირომუსკულარული წარმოშობის სქოლიოზები. იდიოპათიური - ეწოდება სქოლიოზს, როდესაც სხვა მიზეზები სქოლიოზის განვითარების - კონგენიტალური და ნეირომუსკულარული არის გამორიცხული. იდიოპათიური ტიპი შეადგენს სქოლიოზების საერთო რაოდენბის 80%-ს. მოზარდთა (ყმაწვილთა) იდიოპათიური სქოლიოზი არის ყველაზე ხშირად დიაგნოსტირებადი ტიპი სქოლიოზებისა და მისი გამოვლინება ხდება პრეპუბერტატულ - ანუ სქესობრივი მომწიფების წინა პერიოდში. კონგენიტალური - სქოლიოზი განპირობებულია მუცლადყოფნის პერიოდში განვითარებული  ხერხემლის სვეტის სხვადასხვა მალფორმაციებით - ანუ განვითარების დეფექტებით. ნეირომუსკულარული სქოლიოზი -  ძირითადად არის მეორადად განვითარებული სქოლიოზი რომლის განვითარების მიზეზი არის კუნთოვანი ან ნევროლოგიური დაავადებები. სქოლიოზის ნიშნები არსებობს რამოდენიმე ნიშანი, რომელთა აღმოჩენა შეუძლიათ მშობლებს. ამ ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს. ეს ნიშნების: მხრების დგომა არის ასიმეტრიული, ბეჭის ძვალი არის ერთ მხარეს უფრო გამოწეული მეორე მხარესთან შედარებით; თავის დგომა არ არის სწორი და თავი არ დგას მენჯის შუა ხაზის საპროექციო ხაზზე; მხრის ძვალი ერთ მხარეს არის უფრო აწეული; ნეკნების რკალები დგას სხვადასხვა სიმაღლეზე; წელის ხაზის სიმეტრია დარღვეულია; ზურგზე შეცვლილია კანის ფერი ან აღენიშნება მომატებული თმიანობა; სხეულის შუა ხაზი გადახრილია ერთ მხარეს. იმის გამო, რომ სქოლიოზმა შესაძლოა გამოიწვიოს გულმკერდის და ტორსის დეფორმაცია, ძალიან ხშირად ასეთ პაციენტებს აღენიშნებათ ჩივილები გულმკერდის და მუცლის ღრუს ორგანოების მხრივ. სქოლიოზის დიაგნოზი სქოლიოზის დიაგნოზი ეყრდნობა ფიზიკალურ გასინჯვასა და პარაკლინიკურ გამოკველევებს - რენტგენოლოგიურ კვლევას, ხერხემლის კტ-ს და მრტ-ს. მიელოგრაფიას. გადახრის კუთხე იზომება ე.წ კობის მეთოდით. ფიზიკალური გასინჯვის დროს ძალიან ინფორმატიურლი და თვალსაჩინოა ადამსის ტესტი. ამ დროს პაციენტს ვთხოვთ დადგეს ფეხზე, ზურგით ექიმისაკენ, ფეხები შეატყუპოს და გადაიხაროს წინ 90 გრადუსიან კუთხემდე (შეეხოს ხელებით იატაკს). სქოლიოზის არსებობის შემთხვევაში ზურგის ასიმეტრია (ხერხემლის სვეტის გადახრა გვერდზე) ამ ტესტის შესრულებისას ძალიან თვალნათლივ ვლინდება. ეს არის ტესტი რომელიც შესაძლოა გამოყენებული იქნას სკრინინგისათვის, მაგრამ დეფორმაციის ხარისხის ზუსტი განსაზღვრისათვის აუცილებელია რენტგენოლოგიური კვლევების ჩატარება. რენტგენოლოგიური კვლევით მიღებული შედეგების მიხედვით სქოლიოზი შემდეგნაირად კლასიფიცირდება: I ხარისხის სქოლიოზი - ხერხემლის სვეტის გადახრა არის 10 გრადუსემდე. ამ დროს შესაძლოა გამოვლინდეს ბეჭების და მხრების დგომის მსუბუქი ასიმეტრია. II ხარისხის სქოლიოზი - ხერხემლის სვეტის გადახრა შეადგენს 25-30 გრადუსს. ამ დროს ასიმეტრიასთან ერთად რომელიც მეტად აშკარაა და ბეჭების და მხრების დგომასთანს ერთად ვლინდება მენჯის და ბარძაყების არასწორ დგომაში. ასევე შესაძლოა გაჩნდეს ე.წ კუნთოვანი გამობერილობა ერთ რომელიმე მხარეს. III ხარისხის სქოლიოზი - ხერხემლის სვეტის გადახრა შეადგენს 30-45 გრადუსს. ამ დროს ერთი მხარი ბევრად მაღლა დგას მეორესთან შედარებით, ერთი ფეხი უფრო მოკლეა (ცრუ სიმოკლე) მეორესთან შედარებით.  III  ხარისხის სქოლიოზს, გულმკერდის და მუცლის ღრუს დეფორმაციების გამო, შესაძლოა ახლდეს ჩივილები შინაგანი ორგანოების მხრიდან. IV ხარისხის სქოლიოზი - ყველაზე რთული ფორმა სქოლიოზისა, ხერხემლის სვეტის გადახრა შეადგენს 45 გრადუსზე მეტს, ჩნდება კუზი და მკვეთრად უარესდება ზოგადი მგდომარეობა. ბავშვებში სქოლიოზის კლასიფიკაცია ხდება აგრეთვე მისი განვითარების ასაკის მიხედვით  - 0-3 წელი - ინფანტილური ანუ მცირე ასაკის ბავშვთა სქოლიოზი; 3-10 წელი - იუვენილური ანუ ბავშვთა ასაკის სქოლიოზი 10-18 წელი - მოზარდობის (ყმაწვილობის) პერიოდის სქოლიოზი, რომლის გამოვლინება ძირითადად ხდება სქესობრივი მომწიფების დაწყებამდე. მკურნალობა: სქოლიოზის მკურნალობის ტაქტიკის და გეგმის შემუშავებამდე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ: ხერხემლის სვეტის სიმწიფე და მისი ზრდის საკითხები. როგორია ზრდის ტემპი და ა.შ რომელი ხარისხის სქოლიოზთან გვაქვს საქმე და რამდენად ზემოქმედებს ის პაციენტის ცხოვრების ხარისხზე და წესზე? სქოლიოზის ლოკალიზაცია - მთელი რიგი ექსპერტები თვლიან რომ გულ-მკერდის სეგმენტის სქოლიოზი მეტად მიდრეკილია პროგრესირებისაკენ ვიდრე ხერხემლის სხვა სეგმენტებში განვითარებული სქოლიოზები. სქოლიოზის პროგრესირების დინამიკა - რამდენად სწრაფად პროგრესირებს? ამბულატორიული მკურნალობა - გულისხმობს ფიზიკურ თერაპიას (ვარჯიში, ცურვა, ცხენოსნობა და ა.შ), პოზის და ტანდეგობის გასწორება ჯდომისა და წოლის დროს. აუცილებელია დაკვირვება დინამიკაში და კონსულტაცია სპეციალისტთან ყოველ 4-6 თვეში ერთხელ. კორსეტი -  ეფექტური იმ პაციენტებთან რომლებმაც ჯერ არ მიაღწიეს ზრდასრულ ასაკს (სიმაღლეში ზრდის პროცესი გრძელდება) და ხერხემლის გადახრის კუთხე არის 25 დან 40 გრადუსამდე. კორსეტი (ძირითადად გამოიყენება ე.წ. ბოსტონის კორსეტი) აჩერებს სქოლიოზის პროგრესირებას და სხვადასხვა კვლევებით დასტურდება, რომ კარგად მორგებული და კორსეტის ეფექტურობა არის 80% მდე იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარი უნდა მას ატარებს დღეში 16-23 საათის განმავლობაში. ქირურგიული მკურნალობა - თუ ხერხემლის დეფორმაცია არის 40 % და მეტი და არის მისი პროგრესირების ნიშნები, რეკომენდირებულია ქირურგიული ოპერაციული ჩარევა, რომელიც ისახავს ორ მიზანს: ხერხემლის დეფორმაციის ხარისხის შემცირება; სქოლიოზის პროგრესირების შეჩერება.    

ტრენინგი - ვარჯიშები სქოლიოზის დროს

19/06/2021

USAID-ისა და ემორის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ემორის უნივერსიტეტიდან მოწვეულმა სპეციალისტმა, ფიზიკურმა თერაპევტმა გეილ ფრაიდჰოფ ბოჰმანმა ქართველი კოლეგებისთვის ჩაატარა პრაქტიკული სახის ტრენინგი - „ვარჯიშები სქოლიოზის დროს". სწავლების მიზანი იყო მოქმედი ფიზიკური თერაპევტებისთვის ამ მიმართულებით უნარების განვითარება. სქოლიოზის დროს შესაბამისი ვარჯიშების შერჩევისა და განხორციელების უახლესი მეთოდების შესახებ პრაქტიკულ სწავლებაში მონაწილეობა მიიღეს ფიზიკურმა თერაპევტებმა „კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკიდან”, ზუგდიდში არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრიდან, „თანაზიარიდან“ და დარგის მომავალმა სპეციალისტებმა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის სტუდენტებმა. ემორის უნივერსიტეტის სპეციალისტი, ფიზიკური თერაპევტი გეილ ფრაიდჰოფ ბოჰმანი საქართველოში 1 თვით იმყოფებოდა. ამერიკელი სპეციალისტი პროექტის ფარგლებში ჩვენს ქვეყანას პირველად 2017 წელს ეწვია. იგი 1 წლის განმავლობაში უძღვებოდა პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ პროფესიულ სწავლებას. ასევე, აქტიურად იყო ჩართული ზრდასრულთა მიმართულებით მომუშავე ფიზიკური თერაპევტების კლინიკურ სწავლებაში. „ფიზიკური რეაბილიტაციის პროექტი საქართველოში" 2017 წლიდან მიმდინარეობს აშშ განვითარების სააგენტოს, USAID-ის მხარდაჭერით. პროექტის მთავარი განმახორციელებელი ემორის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლაა საქართველოში მოქმედ მის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად: -კორპორაცია „პარტნიორები საერთაშორისო განვითარებისთვის" (PFID), -„კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის" (CIL), -თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (TSMU). USAID-ისა და ემორის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის აქტივობების მიზანია საქართველოში ფიზიკური რეაბილიტაციის ხარისხის გაუმჯობესება, ხელმისაწვდომობა სარეაბილიტაციო სერვისებსა და დამხმარე ტექნოლოგიებზე. პროექტი ხელს უწყობს გრძელვადიან მიზანს, - შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა, თავისუფლად ჩაერთონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა ასპექტში.

სქოლიოზი ბავშვთა ასაკში - ონლაინ ლექცია

16/06/2021

ონლაინ ლექცია! "სქოლიოზი ბავშვთა ასაკში" ლექციას გაუძღვება ირაკლი ნატროშვილი - კენ ვოლკერის კლინიკის დირექტორი, პროფესორი, თსსუ-ს სამედიცინო რეაბილიტაციისა და სპორტული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლექციაზე განხილული იქნება შემდეგი თემები: - სქოლიოზის განვითარების მიზეზები - სიმპტომები - დიაგნოზი - მკურნალობა ლექციაზე დასწრება სრულიად უფასოა და ჩატარდება კენ ვოლკერის კლინიკის ფეისბუქ გვერდზე LIVE ჩართვის საშუალებით. ჩართვა შედგება 21ივნისს, 17:00 საათზე.

კონსულტაციები ბათუმში

16/06/2021

კენ ვოლკერის კლინიკის დირექტორი ირაკლი ნატროშვილი და ზრდასრულთა რეაბილიტაციის მიმართულების ხელმძღვანელი სოფო შაგიძე კონსულტაციების ჩასატარებლად ქ. ბათუმს ეწვევიან! კონსულტაციები ჩატარდება 18 და 19 ივნისს. წინასწარი ჩაწერა აუცილებელია: +995 577 777 052 ბათუმი, ბაქოს ქუჩის N 8 (ყოფილი გოგებაშვილის N 40) ირაკლი ნატროშვილი - პროფესიით ნევროლოგი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი. კენ ვოლკერის კლინიკისა და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო რეაბილიტაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. აქვს 25 წლიანი კლინიკური პრაქტიკა ბავშვთა ნევროლოგიასა და ნეირორეაბილიტაციაში. სოფიკო შაგიძე - ნევროლოგი, ნეირორადიოლოგი, კლინიკური ნეიროფიზიოლოგი. კენ ვოლკერის კლინიკის ზრდასრულთა რეაბილიტაციის მიმართულების ხელმძღვანელი. კონსულტაციები ჩატარდება შემდეგი პრობლემების მქონე ბავშვებისთვის და ზრდასრულებისათვის: -ბავშვის განვითარების შეფერხება -ცერებრული დამბლა და სხვა ქრონიკული მდგომარეობები -თავის ტვინის ტრავმული დაზიანებებით გამოწვეული მდგომარეობა -ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანებებით გამოწვეული მდგომარეობა -პერიფერიული ნერვული სისტემის დაზიანებები -ნერვკუნთოვანი დაავადებები -განვითარების შეფერხებით მიმდინარე გენეტიკური დაავადებები -ორთოპედიული დაზიანებებისა და ოპერაციის შემდგომი მდგომარეობა -სქოლიოზები -ტერფმრუდობა და ბრტყელტერფიანობა -ინსულტი -გაფანტული სკლეროზი -პარკინსონი -თავის ტვინის ტრავმა -ხერხემლისა და ზურგის ტვინის ტრავმა

გეილ ფრაიდჰოფ ბოჰმანისა და ლილი ვებსტერის ვიზიტი კენ ვოლკერის კლინიკაში

12/06/2021

კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკაში ა.წ.  მაისის თვეში, USAID-ისა და ემორის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ემორის უნივერსიტეტის ფიზიკური თერაპევტების გეილ ფრაიდჰოფ ბოჰმანისა და  ლილი ვებსტერის ვიზიტი. სტუმრებმა კენ ვოლკერის კლინიკის ფიზიკური თერაპევტებისათვის ჩაატარეს რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენინგი: “მენჯ-ბარძაყის ენდოპროტეზირებამდე და ენდოპროტეზირების შემდგომი რეაბილიტაცია”, „სქოლიოზი, სქოლიოზის რეაბილიტაცია“ და  „ ხერხემლისა და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანებების კლინიკურ-ფუქნციური შეფასება და ნეირორებილიტაციის ძირითადი ასპექტები“.  ტრენინგი მოცავდა როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ ნაწილს. ტრენინგების დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ჩაუტარდათ პრე და პოსტტესტირება, მიღებული ცოდნის შეფასების მიზნით. ვიზიტის ფარგლებში ამერიკელი სპეციალისტები ასევე აკვირდებოდნენ კლინიკის მულტიდისციპლინური სარეაბილიტაციო გუნდის პაციენტებთან ყოველდღიური მუშაობის პროცესს, მონაწილეობდნენ გუნდურ განხილვებსა და სარეაბილიტაციო გეგმების დასახვის პროცესში. აღსანიშნავია, რომ  ემორის უნივერსიტეტის ფიზიკური თერაპევტები, USAID-ისა და ემორის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში „ფიზიკური რეაბილიტაციის პროექტი საქართველოში" 3 წლის განამვლობაში პერიოდულად ახორციელებდნენ  კენ ვოლკერის კლინიკის ფიზიკური თერაპევტების გადამზადებას, სამუშაო პროცესზე დაკვირვებას. მაისის ვიზიტის საბოლოო ანგარიშის წარდგენისას კლინიკის თერაპევტებმა მიიღეს  მაღალის შეფასება.

ჯგუფური ფიზიკური თერაპიის მიზანი და მნიშვნელობა

31/05/2021

ონლაინ ლექცია! ჯგუფური ფიზიკური თერაპიის მიზანი და მნიშვნელობა - არსებული პროგრამა, როგორც ინოვაცია საქართველოში. ლექციას გაუძღვებიან: ნინო რუხაძე - კენ ვოლკერის კლინიკის ბავშვთა მიმართულების ხელმძღვანელი. ელისო მურვანიძე - კენ ვოლკერის კლინიკის ბავშვთა მიმართულების ფიზიკური თერაპევტი. დაინტერესებულ პირებს გეძლევათ საშუალება სპიკერისთვის განკუთვნილი თქვენი შეკითხვები პოსტის ქვეშ, კომენტარების სახით დაგვიტოვოთ, ან მოგვწეროთ გვერდის პირად შეტყობინებებში. ლექციაზე დასწრება სრულიად უფასოა და ჩატარდება კენ ვოლკერის კლინიკის ფეისბუქ გვერდზე LIVE ჩართვის საშუალებით. ჩართვა შედგება 2 ივნისს, 16:00 საათზე.

ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა

27/05/2021

1 ივნისიდან კენ ვოლკერის კლინიკა იწყებს ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის განხორციელებას. არსებულ პროგრამაში ჩართვასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით კენ ვოლკერის კლინიკის ნომერზე: +995 32 2 11 20 20; +995 599 233 916 პროგრამაში ჩასართავად დაუკავშირდით პროგრამის კოორდინატორს: +995 568 12 02 26 ნაბო ქაჯაია

ტკივილის მართვის თანამედროვე მულტიდისციპლინური შეფასებისა და მკურნალობის პროგრამა

20/05/2021

ყველას ვისაც აწუხებს ქრონიკული ტკივილი (კისერი, გულ-მკერდი, წელი), 24 მაისიდან 4 ივნისის ჩათვლით, კენ ვოლკერის კლინიკა გთავაზობთ: ტკივილის მართვის თანამედროვე მულტიდისციპლინური შეფასებისა და მკურნალობის პროგრამას. დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას გაუძღვება აშშ-ს ქ. სან-ფრანცისკოს Kaiser Permanente-ს ჰოსპიტალის ქრონიკული ტკივილის მართვის დეპარტამენტის ხელძღვანელი ბ-ნი გიორგი მიქელაძე. პროგრამა განხორციელდება შემდეგ დღეებსა და საათებში: ● 24 მაისი 10:00-დან 14:00 საათამდე ● 27 მაისი 10:00-დან 13:00 საათამდე ● 1 ივნისი 10:00-დან 12:00 საათამდე ● 3 ივნისი 10:00-დან 13:00 საათამდე ● 4 ივნისი 10:00-დან 13:00 საათამდე ჩაეწერეთ წინასწარ +995 32 2 11 20 20 თბილისი; გუდამაყარის ქ. N4.

ჯგუფური ფიზიკური თერაპიის პროგრამა ბავშვებისათვის

10/05/2021

კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა აცხადებს ჯგუფური ფიზიკური თერაპიის პროგრამას ბავშვებისათვის. პროგრამის დაწყების თარიღი - 18 მაისი შეხვედრების დღეები - სამშაბათი - პარასკევი პროგრამის დაწყების დრო - 17.00 საათი თერაპიის ხანგრძლივობა - 60 წთ. კურსის საფასურია 130 ლარი (4 შეხვედრა). დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: +995 32 2 11 20 20; +995 599 233 916 თბილისი; გუდამაყარის ქ. N4.

ალტერნატიული კომუნიკაცია ცერებრული დამბლის მქონე პირებისთვის

27/04/2021

მეტყველების გზით ბავშვი ამყარებს ურთიერთობას სხვებთან, გამოხატავს საკუთარ აზრებისა და სურვილებს. კომუნიკაციისას ბავშვი იგებს სხვების აზრს, მითითებასა თუ დამოკიდებულებას. ყოველივე ეს კი ეხმარება მას როგორც სამყაროს შეცნობაში, უკეთ გაგებაში, ისე სოციალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში. რაც მთავარია მეტყველება ეხმარება ბავშვს საკუთარი და სხვისი ქცევის რეგულირებაში. როგორც ვიცით მეტყველებისას აქტიურად არის ჩართული მოტორული მხარე, კერძოდ პირისა და ენის მოძრაობა. ზოგიერთ ბავშვსა თუ მოზარდს, რომელსაც აქვს ცერებრული დამბლის დიაგნოზი, ნატიფი მოტორული აქტივობების განხორციელება ხშირად გართულებული აქვთ. რის გამოც მათ აღენიშნებათ სირთულეები ღეჭვა-ყლაპვისას, ასევე მეტყველებისას.  მათ უჭირთ სწორედ საკუთარი აზრებისა და სურვილების გამოხატვა, ხშირად მათი ლაპარაკი გაუგებარია ან სიტყვების წარმოთქმისას დიდ ენერგიასა და ძალისხმევას ანდომებენ. შედეგად ბავშვს შესაძლოა ნაკლები შესაძლებლობა ქონდეს სოციალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების, ვერ ახერხებდეს საკუთარი სურვილებისა თუ საჭიროებების გამოხატვას და ამავდროულად უჭირდეს საკუთარი ქცევის მართვა. ასეთ დროს, შესაძლებელია ბავშვისა და მშობლისათვის ალტერნატიული კომუნიკაციის გზის შეთავაზება. ალტერნატიული კომუნიკაციის სისტემა არის დამხმარე გზა, რომელიც ანაცვლებს, ავსებს ან ეხმარება ვერბალურ კომუნიკაციას. მისი გამოყენება ხელს უწყობს ადამიანის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას. აძლევს განათლების, მეგობრების შეძენისა და სოციალური კავშირების დამყარების შესაძლებლობას.   ალტერნატიული საკომუნიკაციო სისტემები იყოფა სამ ნაწილად. 1. ტექნოლოგიების გარეშე საკომუნიკაციო სისტემა, რომელშიც მოიაზრება, მიმიკები, ჟესტები, ჟესტური ენა, თვალებით კომუნიკაცია (მაგ: თვალების დახუჭვა თანხმობის დროს და სხვა) და ა,შ, 2. დაბალტექნოლოგიური საკომუნიკაციო სისტემები: ეს არის სისტემა, სადაც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნა მთელი რიგი ფორმები. იგულისხმება ისეთი მასალის გამოყენება, რასაც არ სჭირდება ელემენტი ფუნქციონირებისათვის. დაბალტექნოლოგიური სისტემის მაგალითებია: კალამი და ფურცელი, დასურათებული ბარათები, ფოტოები, საგნობრივი სიმბოლოები და სხვა. 3. მაღალტექნოლოგიური სისტემა, ანუ ის, რაც დამოკიდებულია ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებაზე. მისი მაგალითებია: ელექტრონული დაფა, რომლის ხელის დაჭერით ხმოვანდება სიმბოლო/სურათი, პლანშეტი, სათამაშო ან წიგნი, რომელიც იწყებს ლაპარაკს შეხებისას, კომპიუტერი, სადაც ჩაწერილია პროგრამა და მრავალი სხვა. საქართველოში ალტერნატიული კომუნიკაციის მეთოდებიდან ყველაზე მეტად გავრცელებულია ბარათების გაცვლით კომუნიკაციის მეთოდი. მას ასევე „პეკს“ (PECS-Picture Exchange Communication Systems), მისი აბრევიატურიდან გამომდინარე უწოდებენ. მოცემული მეთოდი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას, როგორც დაბალტექნოლოგიური, ისე მაღალტექნოლოგიური სისტემის გამოყენებით. მისი ბარათები შესაძლოა დამზადდეს, ბავშვის შესაძლებლობებისა და რესურსების გათვალისწინებით. ასევე შესაძლებელია PECS-ის პროგრამის პლანშეტსა და კომპიუტერში ჩაწერა და შემდგომ მისის გამოყენების სწავლება. ამ მეთოდის სწავლებისათვის საჭიროა ისეთი სპეციალისტის მოძიება, რომელსაც გავლილი აქვს სპეციალური ტრენინგი და მოცემული მეთოდის სწავლებისა და გამოყენების კვალიფიკაცია გააჩნია.   გავრცელებულია მითი, რომ არსებული მეთოდებისა და სისტემების გამოყენება აფერხებს ბავშვისა თუ მოზარდის მეტყველების განვითარებას; აზარმაცებს ბავშვს, რომ ილაპარაკოს და ა.შ. თუმცა არსებობს მრავალი კვლევა და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ფაქტი, რომ მოცემული სისტემისა და მეთოდის გამოყენება პირიქით ხელს უწყობს სიტყვების მარაგის გაზრდასა და მეტყველების განვითარებას.     

ადრეული განვითარების მნიშვნელობა და პროგრამის ძირითადი პრინციპები

22/04/2021

ონლაინ ლექცია! "ადრეული განვითარების მნიშვნელობა და პროგრამის ძირითადი პრინციპები". ლექციას გაუძღვება ნაბო ქაჯაია - ოკუპაციური თერაპევტი, ადრეული განვითარების სპეციალისტი. ლექციაზე განხილული იქნება შემდეგი თემები: - რატომ არის მნიშვნელოვანი ბუნებრივ გარემოში თერაპიის განხორციელება - მშობლის და სოციალური გარემოს ჩართულობა - პროგრამის როლი ბაღში/სკოლაში ტრანზიციის პროცესში - ვის და როგორ შეუძლია პროგრამაში ჩართვა დაინტერესებულ პირებს გეძლევათ საშუალება სპიკერისთვის განკუთვნილი თქვენი შეკითხვები პოსტის ქვეშ, კომენტარების სახით დაგვიტოვოთ, ან მოგვწეროთ გვერდის პირად შეტყობინებებში. ლექციაზე დასწრება სრულიად უფასოა და ჩატარდება კენ ვოლკერის კლინიკის ფეისბუქ გვერდზე LIVE ჩართვის საშუალებით. ჩართვა შედგება 23 აპრილს, 17:00 საათზე.

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება 1 წლის ასაკამდე ბავშვის განვითარებისას?

19/04/2021

ბავშვის განვითარება ყველაზე სწრაფად სწორედ პირველი ერთი წლის მანძილზე მიმდინარეობს. შესაბამისად, თუ განვითარებას რამე ხელს უშლის, ბავშვის დახმარება სწორედ ამ ასაკშია ყველაზე ეფექტური. ბავშვის განვითარებას ხელი შეიძლება ნერვული სისტემის დაზიანებამ შეუშალოს. არსებობს მგომარეობები, რომლის დროსაც შესაძლებელია ნერვული სისტემა დაზიანდეს: დღენაკლობა, რთული მშობიარობა, ნაყოფის მცირე წონა დაბადებისას და ა.შ. ბავშვის განვითარების ხელშეწყობისთვის და ადრეული რეაბილიტაციისთვის, რასაც მკურნალობის მაქსიმალურად კარგი შედეგი მოაქვს, მნიშვნელოვანია განვითარების სირთულეების ადრეული ამოცნობა. მშობლის როლი ბავშვის განვითარების შეფერხების პირველი ნიშნების ამოცნობაში გადამწყვეტია, რათა შემდეგ ბავშვის განვითარების სრულფასოვანი შეფასებისათვის მიმართოთ ბავშვთა ნევროლოგს ან განვითარების პედიატრს.   რა შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ექიმს და რა ნიშნებს უნდა მიაქციოთ ყურადღება? ქვემოთ წარმოდგენილია წლამდე ბავშვის ტიპური ე.წ. ნორმალური განვითარების ნიშნები. თუ თქვენი ბავშვი შესაბამის ასაკში ამ უნარებს არ ავლენს, უმჯობესია მდგომარეობის გადასამოწმებლად მიმართოთ სპეციალისტს, რათა არ დაიკარგოს განვითარების წახალისების ყველაზე ხელსაყრელი პეროდი. 2 თვის ბავშვი: კარგად წოვს ძუძუს ან საწოვარას, კარგად ყლაპავს, საკვები არ სცდება  მტევანზე შეხებისას ხელს სტაცებს საგანს იწყებს თავის დაჭერას, გაკონტროლებას 4 თვის ასაკში: ხელი მიაქვს პირთან და იდებს პირში სათამაშოს ან სატყუარას იჭერს ხელში და მიაქვს პირთან კარგად იჭერს, აკონტროლებს თავს თვალს აყოლებს მოძრავს საგანს აბრუნებს თავს სათამაშოს მოძრაობის ან ხმის მიმართულებით ხელები მიაქვს სხეულის შუა ხაზთან და ერთმანეთს კიდებს ხელებს 6 თვის ასაკში: საკვებს იღებს კოვზით მუცელზე წოლისას ეყრდნობა ხელებს და ცოტა ხანი ჩერდება ასეთ პოზაში მოხერხებულად იღებს სათამაშოს ემზადება ჯდომისას წონასწორობის შენარჩუნებისთვის, იწყებს წელის მყარად „დაჭერას“, გაკონტროლებას 9 თვის ასაკში: ზის დამოუკიდებლად: ინარჩნებს წონასწორობას ისე, რომ ხელებზე დაყრდნობა აღარ სჭირდება და თამაშობს ორივე ხელის გამოყენებით იღებს პატარა ზომის საგნებს ცერა და საჩვენებელი თითებით გადააქვს საგანი ერთი ხელიდან მეორე ხელში სურვილისამებრ იღებს და დებს საგნებს 12 თვის ასაკში: ხელში უჭირავს, პირთან მიაქვს და კბეჩს მყარ საკვებს იღებს ყუთიდან სათამაშოებს ან სხვადასხვა საგნებს ესმის საუბარი, ინსტრუქციები გამოხატავს საკუთარ სურვილებს, მაგალითად: საჩვენებელი თითით მიანიშნებს სასურველ საგანზე უჭირავს ჭიქა ორივე ხელით, მიაქვს პირთან და სვამს წყალს ჭიქიდან დგება ფეხზე რაიმე საყრდენის დახმარებით, მიჰყვება საყრდენს  

თუ თქვენ ახლა იწყებთ აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროცესს

25/03/2021

ლუკა 2 წლისაა. ყველაზე კარგად თავს დედის კალთაში გრძნობს. უყვარს, როდესაც უმღერიან და პარკში ასეირნებენ. ლუკას მოძრაობა უჭირს: დამოუკიდებლად ვერ დადის და ვერ ზის, სათამაშოები ხშირად უვარდება, სიტყვების წარმოთქმისას რთულია მისი ნათქვამის გაგება. შეწუხებულმა მშობლებმა  ლუკას დასახმარებლად კენ ვოლკერის კლინიკის რეაბილიტაციის გუნდს მიმართეს. აქამდე მათ არასდროს ჰქონიათ ამდენ სხვადასხვა სპეციალისტთან შეხება. ახალ გარემოში მიმდინარე პროცესის გაცნობისა და უცხო ადამიანებთან ურთიერთობის დაწყებისას მშობლებიც და ლუკაც, მართალია, დაინტერესებულები არიან, თუმცა, იმავდროულად, დაძაბულები ჩანან.        თითოეული ბავშვი უნიკალურია ინდივიდუალური შესაძლებლობებითა და საჭიროებებით, ინტერესებითა და გამოცდილებებით, ჩვევებითა და ხასიათის თვისებებით, გარემომცველ სამყაროზე რეაგირების ტემპითა და ტემპერამენტით. როდესაც ბავშვს ცხოვრებისათვის მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში, საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებასა და რეალიზებაში სპეციალისტების დახმარება სჭირდება, ის ოჯახთან ერთად აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროცესში ერთვება. პირველი კონტაქტი და ურთიერთგაგების ჩამოყალიბება პირველ კონტაქტსა და პოზიტიური ურთიერთობის ჩამოყალიბებას ბავშვს, მისი ოჯახის წევრებსა და სპეციალისტების გუნდს შორის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ნაყოფიერი სარეაბილიტაციო პროცესის წარსამართავად. უცხო გარემოს გაცნობას, ადამიანებთან ურთიერთნდობის ჩამოყალიბებასა და უსაფრთხოების განცდის დაუფლებას, განსაკუთრებით ბავშვისათვის, დრო და ორმხრივი მონდომება სჭირდება. ზოგ შემთხვევაში ეს უფრო სწრაფად, ზოგ შემთხვევაში კი შედარებით ნელა ხდება.    ბავშვისათვის პირველი სარეაბილიტაციო პროცესის დაწყების გამარტივება მისი წინასწარი მომზადებით შეიძლება. მაგალითად, თუ ფიქრობთ, რომ ბავშვს თქვენი ნათქვამის შინაარსი არ ესმის ან ნაკლებად აინტერესებს, ამის მიუხედავად, ესაუბრეთ მას. უამბეთ ბავშვს, რომ თქვენ ერთად აპირებთ წასვლას იქ, სადაც ბევრი ბავშვი დადის, ელიან ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებთ მისი გაცნობა, ერთად ითამაშებენ და საინტერესო რაღაცებს გააკეთებენ. შედარებით უფროსი ასაკის ბავშვს, მაგალითად, თინეიჯერს, აუხსენით, რომ მასთან ერთად სხვადასხვა სპეციალისტი იმუშავებს, რათა უფრო ადვილად შეძლოს იმის კეთება, რაც სურს და აინტერესებს. მოინიშნეთ ის საკითხები, რომლებიც ბავშვს, თქვენ ან ოჯახის სხვა წევრებს გაინტერესებთ რეაბილიტაციის პროცესისა და მასში მონაწილე ადამიანებისაგან. ამაზე საუბრის წამოწყება რეაბილიტაციის გუნდს უკეთეს წარმოდგენას შეუქმნის თქვენი ოჯახის მოლოდინებზე. უშუალოდ წამოსვლისას შეგიძლიათ ბავშვს აარჩევინოთ ან თქვენ წამოიღოთ ის სათამაშო ან ნივთი, რომელიც ძალიან უყვარს და ამშვიდებს.   ადამიანებს შორის ეფექტური კომუნიკაციის, ურთიერთგაგებისა და ნდობის ჩამოყალიბება დამოკიდებულია თავად ახალ გარემოში მიღებულ შთაბეჭდილებებზეც. კომფორტული და მიმზიდველი გარემოს უზრუნველყოფით, ბავშვის რეაქციების მიმართ სენსიტიურობით, ბავშვისა და მისი მზრუნველის მიმართ კეთილგანწყობითა და პატივისცემით, მათთან ურთიერთობისას ინდივიდუალური ტემპისა და საჭიროებების გათვალისწინებით კლინიკა ზრუნავს პოზიტიური გარემოს ჩამოყალიბებაზე. იმავდროულად, გასათვალისწინებელია ბავშვის ასაკის, მისი ტემპერამენტისა და ხასიათის თავისებურებების შეცნობაც, წარსული გამოცდილებებისა და იმ მომენტში არსებული გუნება-განწყობის, მშობლის ემოციური მდგომარეობის გათვალისწინებაც. მაგალითად, თუ ბავშვს შია, ეძინება, მშობელი ღელავს ან დაძაბულია, შეიძლება უცხო გარემოში მან თავი მშვიდად ვერ იგრძნოს. ხოლო დაძაბულ და სტრესულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვისათვის თერაპიის პროცესი ნაკლებ ეფექტურია. ამიტომ ბავშვთან მომუშავე სპეციალისტები ცდილობენ, რამდენადაც ეს ბევრ ბავშვთან მუშაობის პირობებშია შესაძლებელი, ერთი მხრივ, მოერგონ თითოეულის განსხვავებულ რუტინას: კვების, ძილის, მედიკამენტების მიღებისა თუ ოჯახის ფუნქციონირების განრიგს; ხოლო, მეორე მხრივ, მშობელთან სიახლოვისა და დისტანციის მართვისას ბავშვის რეაქციებისა და ინდივიდუალური ტემპის პატივისცემით, საინტერესო და სახალისო ურთიერთობითა და სამუშაო პროცესით ბავშვისათვის თერაპია გახადონ სასიამოვნო. განსაკუთრებით მგრძნობიარე ბავშვის შემთხვევაში სპეციალისტები ცდილობენ, თანდათან მიუახლოვდნენ ბავშვს, დაიწყონ მუშაობა მშობლის კალთაში ან მის სიახლოვეს, თამაშ-თამაშით შეაჩვიონ ახალ მოძრაობებსა თუ აქტივობებს. როდესაც ბავშვი თავს უსაფრთხოდ იგრძნობს, ის მეტად გამოავლენს საკუთარ შესაძლებლობებს, გაბედულად იმოქმედებს და უკეთ აითვისებს ახალ უნარ-ჩვევებს. შესაბამისად, ბავშვის კარგი განწყობის მისაღწევად საკმარისი დროისა და შემოქმედებითობის გამოყენება ეფექტური რეაბილიტაციის პროცესის წარმართვის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. თერაპევტი ლუკას და მის მშობლებს ღიმილით შეეგება და გაეცნო. დაათვალიერებინა გარემო. დაინტერესდა ლუკას ყოველდღიური ცხოვრების რუტინით, მისი საყვარელი ნივთებითა და საქმიანობებით. ამ დროს ლუკა დედის კალთაში იჯდა და თაროზე სათამაშოებს აკვირდებოდა. თერაპევტმა თვალი ლუკას მზერას გააყოლა, საინტერესო სათამაშო ჩამოიღო და ლუკას გაუწოდა. ცოტა ხანს ადროვა და, როდესაც შეატყო, რომ ლუკა დედას უფრო მიეკრა, სათამაშო მასთან ახლოს დადო, უდნავ უკან დაიხია და გაუღიმა. საკმაოდ ნელი ტემპითა და ფრთხილად, თუმცა თანმიმდევრული ნაბიჯებით, თერაპევტი ცდილობდა ლუკას ნდობისა და კეთილგანწყობის მოპოვებას მის რეაქციებზე დაკვირვებითა და მშობლების სიახლოვის გამოყენებით. თამაშ-თამაშით ლუკა დედის კალთიდან მის გვერდით, თუმცა ზურგით დედაზე მიყრდნობილი, სავარძელზე ჩამომჯდარი აღმოჩნდა. მის გვერდით თერაპევტი იჯდა. სათამაშოს, რომელსაც ლუკა პერიოდულად ხელს უშვებდა, ხან თერაპევტი და ხან მამა აწოდებდნენ. დედამ თერაპევტისგან ისწავლა, როგორ წაეხალისებინა ლუკა, რათა ჯდომისას წონასწორობის შესანარჩუნებლად მეორე ხელის იდაყვს დაყრდნობოდა. პირველი დღის შედეგით თერაპევტიც და ოჯახიც კმაყოფილები დარჩნენ: ლუკამ გაიცნო კენ ვოლკერის კლინიკის რეაბილიტაციის გუნდის წევრები, მიიღო გამოცდილება, რომ მას არავინ მოულოდნელად არ დააშორებს მშობლებს, სანამ თავს უსაფრთხოდ არ იგრძნობს ახალ ადამიანებთან.              საბოლოოდ, ურთიერთგაგების ჩამოყალიბება ბავშვს, მის მზრუნველებსა და რეაბილიტაციის დარგის პროფესიონალებს შორის პროცესია, რომელიც პირველი შეხვედრისას იწყება და თანდათან ვითარდება. ამ პროცესში თავისი წვლილი ყველა მონაწილე მხარეს შეაქვს. ურთიერთობის ნებისმიერ ეტაპზე ბავშვისა და თქვენს განცდებზე რეაბილიტაციის გუნდთან გულწრფელი საუბარი ყველასათვის ძალიან სასარგებლოა და მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროცესს.    

ბენეფიციარის ისტორია, სარეაბილიტაციო კურსისა და რობოტოთერაპიის შესახებ

23/03/2021

ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაციის ერთ-ერთ ძირითად შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს რობოტო თერაპია, მათ შორის ე.წ  ხელის ფუნქციის გაუმჯობესებაზე მიმართული რობოტები. რობოტო თერაპია წარმოადგენს თანამედროვე, ინოვაციურ მეთოდს ინსულტის შემდგომი მდგომარეობების რეაბილიტაციაში და კენ ვოლკერის კლინიკა ცდილობს დანერგოს თანამედროვე ტექნოლოგიები ჩვენი ქვეყნის სარეაბილიტაციო სივრცეში. კლინიკის მულტიდისციპლინური გუნდი პაციენტთან ერთად ტანდემში მუშაობს ინსულტის განვითარების შემდგომი მდგომარების რეაბილიტაციაზე და შეზღუდვების მაქსიმალურ აღმოფხვრაზე. წარმოგიდგენთ ჩვენი პაციენტის შთაბეჭდილებებს და შეგრძნებებს, მისი თავალით დანახულ ერთი  სარეაბილიტაციო თარაპიის კურსისა და რობოტო თერაპიის შესახებ.   პაციენტი 45 წლის, მამაკაცი დიაგნოზი - იშემიური ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა მარჯვენამხრივი ჰემიპარეზი. ზედა კიდურში დაზიანება უპირატესად გამოხატულია მარჯვენა ხელის მტევანში. ინსულტის განვითარებიდან  გასულია 4 თვე. პაციენტის პირველი ვიზიტი: მდგომარეობის შეფასება მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ: ექიმი ნევროლოგი, ფიზიკური და ოკუპაციური თერაპევტები. პაციენტი: „რამდენადმე გამაოცა  კონსულტაციაზე სამი ადამიანის დანახვამ, მისმენდნენ ყურადღებით, მისვამდნენ სხვდასხვა კითხვებს, შემდეგ დაიწყეს ჩემი გასინჯვა და მდგომარეობის დეტალურად შეფასება. გაეცნენ ჩემს ისტორიას და კვლევების შედეგებს. მკითხეს - ჩემი აზრით, რა არის შეზღუდვის განმაპირობებელი ძირითადი პრობლემა?, რისი მიღწევა მინდა?, რომელი ფუნქციის გაუმჯობესება არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული?. ესაუბრნენ მეუღლესაც. კონსულტაცია 1 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა.“ ვიზიტი მეორე:  „-წარმომიდგინეს სარეაბილიტაციო მკურნალობის სამუშაო გეგმა. გეგმა იყო დეტალურად  გაწერილი დროში - მკურნალობის საბოლოო (გრძელვადიანი) მიზნისა და შუალედური (მოკლევადიანი) მიზნების მითითებით. ამიხსნეს ყველა პუნქტი. რაღაცეები შევცვალეთ კიდეც. გაითვალისწინეს ჩემი მოსაზრებები და სურვილები“.  დღეს ვხვდები ორ სპეციალისტს, ვიმუშავე 2 საათი, ცოტა დავიღალე, თუმცა მგონი განწყობა გამომიკეთდა, ვნახოთ რა იქნება შემდეგ ვიზიტზე“ ვიზიტი მესამე: „-გრძელდება მუშაობა თერაპევტებთან, დღეს პროცესში ჩაერთო რობოტი, საინტერესო მოწყობილობაა, ხელის ფუნქცია უნდა გამიუმჯობესოს, ვნახოთ“ „- ისევ ამიღეს ზომები, შეამოწმეს ძალა ხელში, თითებში, დამიმაგრეს ხელი, მეუბნებიან , რომ მოძრაობის პარალელურად უნდა გამიტარონ ელექტრული იმპულსი, ცოტა დავიძაბე, თუმცა აღმოჩნდა, რომ სულაც არაა საშიში პროცედურა. საინტერესოა რა გამოვა?!“ რობოტის შეფასება: „-ცოტა უცნაურად გამოიყურება, ბევრი სამაგრი აქვს, თუმცა უხმაუროდ, მუშაობს თავისთვის, საკმაოდ კომფორტულად მიდევს ხელი, მოძრაობისას არ ვგრძნობ არავითარ დისკომფორტს, დაჭიმულობას ან ტკივილის, იმპულსის გატარებაც არ ყოფილა საშიში“. ვიზიტი მეშვიდე: „- გრძელდება თერაპია, მომცეს  დავალებები სახლში სამუშაოდ. მართალი გითხრათ რობოტო თერაპია ყველაზე მეტად მომწონს. შედეგი ნამდვილად ჩანს, აშკარად  შესამჩნევია, დავიწყე მცირე  დამოუკიდებლად თითების მოძრაობა. შევძელი მტევნის მოხრა და გაშლა მაჯის სახსარში“.   ვიზიტი  მეთხუტმეტე: ”თითებს და მტევანს უკეთ ვიმორჩილებ. პირველად 4 თვის მანძილზე შევძელი დამოუკიდებლად ჰიგიენური პროცედურების ჩატარება, დღეს ვცადე გაპარსვა, რთულია და ცოტა ადრეა, ხელი სწრაფად მეღლება, მაგრამ ჭამას უკვე ვახერხებ დამოუკიდებლად.  თერაპევტები მეუბნებიან, რომ გაუმჯობესება მათი და რობოტის ერთობლივი მუშაობის შედეგია. მგონი ასე მართლაც. ვაგრძელებ ბრძოლას, ეხლა კიდევ უფრო მეტად მინდა ვნახო რა შემიძლია მივაღწიო“.   ვიზიტი მეოცე: „- სრულიად დამოუკიდებლად გავიპარსე, ნახევარი სახე, მაგრამ დამოუკიდებლად, სკოლის მოსწავლესავით მიხარია თერაპევტის შეფასება. ნამდვილად ვხედავ რისი გაკეთება და მიღწევა შემიძლია, ვიცი როგორ და ამაში მეხმარებიან, უკვე თითქმის 3 საათი ვმუშაობ დღეში, სწრაფად აღარ ვიღლები“. „ხვალიდან ახალ რობოტზე გადავალ, სტიმულაციის სახეც იცვლებაო მითხრეს, ახალი მოძრაობები უნდა განვავითარო, ველოდები.„

ეტლის მომსახურება

22/03/2021

როგორია შესაბამისი ეტლი? მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის თანახმად შესაბამისი სავარძელეტლი უნდა პასუხობდეს კონკრეტული პირის (ეტლის მომხმარებლის და ან მისი მომვლელის) საჭიროებებს, იმ გარემოს სადაც ის ცხოვრობს და უზრუნველყოფდეს ეტლის მომხმარებლის უსაფრთხოებას. არასწორად შერჩეული ეტლი ხდება სხვადასხვა მიმართულებით მთელი რიგი სირთულეების გაჩენის მიზეზი, კერძოდ: იზღუდება ან სრულად შეუძლებელი ხდება ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ აქტივობებში დამოუკიდებლად ჩართვა, როგორიცაა: პირადი ჰიგიენური პროცედურების ჩატარება, საკვების მომზადება და მიღება, თამაში, მაღაზიაში წასვლა და ა.შ. რთულდება ეტლის მოხმარება და ეტლით გადაადგილება არ არის უსაფრთხო; არასწორად მორგებული ეტლი ხელს უშლის ადამიანს ჯდომის სწორი პოზის შენარჩუნებაში, რაც თავის მხრივ იწვევს დისკომფორტს, ტკივილს, სწრაფად დაღლას და ზრდის ნაწოლების გაჩენის რისკს. ასევე შესაძლოა განვითარდეს ხერხემლის დეფორმაციები - სქოლიოზი ან კიფოზი, სახსრებში მოძრაობის შეზღუდვა, სუნთქვის გართულება და ა.შ. ეტლის მართვა მოითხოვს მომხმარებლისაგან მეტი ენერგიის დანახარჯს; ეტლის ყოველდღიური მოხმარება (მაგალითად: დაკეცვა/გაშლა და  ტრანსპორტირდება) რთულდება და/ან არააპრაქტიკული ხდება. შესაბამისად კარგად შერჩეული და მორგებული ეტლი ხელს უწყობს მომხმარებლის ფუნქიური დამოუკიდელობის გაზრდას - შესაბამისად ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას და ჯანმრთელობის გაუარესების პრევენციას..   როდის უნდა მივმართოთ ეტლის სპეციალისტს? უმეტესად ეტლის მომსახურების სპეციალისტს მიმართავენ როდესაც ეტლის მომხმარებელი მიიღებს ან იყიდის ეტლს, თუმცა მოცემული მომსახურების სპეციალისტის ჩართვა, მეტად ხელსაყრელია არა იმ მომენტიდან, როდესაც ადამიანი მიიღებს ეტლს, არამედ იმ დროიდან როდესაც პირს გაეწევა ეტლის გამოყენების რეკომენდაცია. ეს შესაძლებლობას მისცემს სპეციალისტსა და ეტლის მომხმარებელს  შესაბამისი ეტლის შერჩევის და შემდგომ მისი, ადამიანის საჭიროებებზე უფრო ეფექტურად მორგებას.   რა ნიშნავს ეტლის მორგების მომსახურება? ეტლის მომსახურება გულისხმობს, ეტლის მომხმარებლის (დახმარებას არსებული ხელმისაწვდომი ეტლებიდან  მისთვის შესაბამისი ეტლის მოძებნაში.  ის შედგება 8 საფეხურისაგან, ესენია: მომართვა და შეხვედრა, მომართვის შემდეგ სპეცილისტი ხვდება ეტლის მომხმარებელსა და მის წარმომადგენელს. ატარებს პირველად ინტერვიუს და ადგენს მომართვის მიმზეზსა და საჭიროებებს; აგროვებს ინფორმაციას, იმ გარემოს შესახებ, რომელშიც ადამიანი ცხოვრობს. შეფასება - ინტერვიუს ჩატარების შემდგომ სპეციალისტი აფასებს ეტლის მომხარებელის ფიზიკურ შესაძლებლობებს (სხეულის პოზა, სახსრების მოძრაობის სიფართეს, წონასწორობა და ა.შ.); ასევე აფასებს არსებული ეტლისა და ბალიშის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მდგომარეობასა და თვისებებს.   შერჩევა - შეფასების შემდეგ ეტლის მომხმარებელი და მომსახურების სპეციალისტი ერთად შეარჩევენ ეტლს, რომელიც ქვეყნის მაშტაბით (სურვილისამებრ ქვეყნის გარეთ) ხელმისაწვდომია და მაქსიმალურად პასუხობს მომხმარებლის საჭიროებებს (პირის შესაძლებლობების, გარემოსა და ფუნქციური დატვირთვის). დაფინანსება და შეკვეთა - იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული ეტლის ტიპი ხელმისაწვდომია ქვეყნის მაშტაბით, სპეციალისტი აკვალიანებს თუ როგორ არის შესაძლებელი მოცემული ეტლის ვაუჩერის ან დაფინანსების მიღება. თუ შერჩეული ეტლი ხელმისაწვდომია სხვა ქვეყნებში და ეტლის მომხმარებელს სურს საკუთარი ფინანსებით შერჩეული ეტლის მიღება, სპეციალისტი, საჭიროებიდან გამომდინარე, ეხმარება მოცემულ პროცესის (მიმოწერის, მოლაპარაკების) განხორციელებაში. პროდუქტის მომზადება - ეტლის მიღების/შეძენის შემდგომ, სპეციალისტი შეაფასებს, არის თუ არა რაიმე ტიპის ქარხნული წუნი; მოამზადებს ეტლს აღებული სხეულის ზომების შესებამისად (მაგალითად ხსეულის ზომის შესაბამისად დაარეგულირებს სატერფულებს, ეტლის ხახელურებს და ა.შ.) და მოარგებს შერჩეულ ბალიშს. მორგება - გამზადებული და ზომაზე დაყენებული ეტლს სპეციალისტი არგებ უკვე უშუალოდ პირს. ეტლში ჩაჯდომის და მოსინჯვის შემდგომ სპეციალისტი განიხილავს ეტლის მომხმარებელთან ერთად თუ რამდენად კომფორტული და პრაქტიკულია ეტლი მისთვის; აფასებს თუ რამდენად ზომის შესაბამისია და რამდენად ფუნქციურად იყენებს ეტლის მომხმარებელი ახლად მორგებულ ეტლს. საჭიროებისამებრ შეაქვს ცვლილებები, მანამ სანამ პირი არ იქნება კმაყოფილი.   ეტლის მომხმარებლის ტრენინგი - მორგების ეტაპის დასრულების შემდეგ სპეციალისტი ასწავლის ეტლის მომხმარებელს, თუ როგორ მართოს სწორად ეტლი, გადალახოს მინიმალური ბარიერები უსაფრთხოდ და როგორ გადაჯდეს ეტლის ზედაპირიდან სხვა (მაგ: ლოგინზე, სავარძელზე ან მანქანაში) ზედაპირზე. ასევე ეტლის მომხმარებელსა და ოჯახის წევრებს ასწავლის კიბეზე ეტლის მომხმარებლის უსაფრთხოდ აყვანისა და ჩამოყვანის ტექნიკებს.  მოვლა შეკეთება და გადაფასება - და ბოლოს ასწავლის ეტლის/ბალიშის მოვლისა და შეკეთების ტექნიკებს. ყოველივე ეს ხელს უწყობს ეტლისა და ბალიშის ნაადრევად დაზიანებასა მწყობრიდან გამოსვლას. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეტლის მომსახურება ამ ეტაპზე არ მთავრდება. ეტლის მომხმარებლის სახლში გაშვების შემდგომ, სპეციალისტი გარკვეული პერიოდულობით ეხმიანება ეტლის მომხმარებელსა და ან მის ოჯახის წევრს და ადგენს თუ როგორ მოიხმარენ მათ მიერ შერჩეულს და მორგებულ ეტლს. საჭიროების შემთხვევაში სპეციალისტი კიდევ ერთხელ ხვდება მათ და შეაქვს ცვლილებები, წარმოქმნილი საჭიროებებიდან გამომდინარე.   სად შეიძლება მოცემული მომსახურების მიღება? არსებული მომსახურება შესაძლებელია იმ დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებში, რომელსაც ყავს ეტლის მომსახურების სერტიფიცირებული სპეციალისტი. კენ ვოლკერის კლინიკაში შესაძლებელია ინდივიდუალური საჭიროებების გათავალისწინებით, არსებული მომსახურების მიღება.

ფიზიკური რეაბილიტაცია კოვიდ ინფექციის გადატანის შემდეგ

11/03/2021

ონლაინ ლექცია! “ფიზიკური რეაბილიტაცია კოვიდ ინფექციის გადატანის შემდეგ “ ლექციას გაუძღვება სოფიკო შაგიძე, კენ ვოლკერის კლინიკის ზრდასრულთა მიმართულების ხელმძღვანელი, ნევროლოგი, ნეირორადიოლოგი, კლინიკური ნეიროფიზიოლოგი. ლექციაზე განხილული იქნება შემდეგი თემები: - კოვიდ ინფექციის გადატანის შემდგომი გართულებები - ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები კოვიდ ინფექციის გადატანის შემდეგ ფიზიკურ რეაბილიტაციის საჭიროების შესახებ - პრაქტიკული რჩევები ფიზიკური რეაბილიტაციისათვის ლექციაზე დასწრება სრულიად უფასოა და ჩატარდება კენ ვოლკერის კლინიკის ფეისბუქ გვერდზე LIVE ჩართვის საშუალებით.  ჩართვა შედგება 16 მარტს, 17:00 საათზე.

პირველად საქართველოში, ლოკო-სთეიშენ სისტემა კენ ვოლკერის კლინიკაში!

16/02/2021

პირველად საქართველოში, ლოკო-სთეიშენ სისტემა კენ ვოლკერის კლინიკაში! ამერიკული წარმოების ლოკო-სთეიშენ სისტემა სპეციალურად შეიქმნა სიარულის დარღვევის მქონე პირთათვის და თანაბარი ეფექტურობით გამოიყენება როგორც ბავშვთა, ასევე ზრდსარულთა რეაბილიტაციისათვის. ლოკო-სთეიშენ სისტემა გამოიყენება სხვადასხვა ნევროლოგიური დაზიანებების რეაბილიტაციაში, მაგალითად, ინსულტი, თავის ტვინის ტრავმა, ზურგის ტვინის არასრული დაზიანება და ა.შ. აღსანიშნავია, რომ სისტემა ეფექტურია კუნთთა მაღალი ტონუსის - სპასტიურობის მართვისათვის, მაშინაც კი, როდესაც ამ პრობლემის მართვა გართულებულია სპეციფიური მედიკამენტური მკუნალობით. სისტემის მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია: სხეულის წონის და ქვემო კიდურებზე ყრდნობის სრული კონტროლი დატვირთის შერჩევის შესაძლებლობა ინდივიდუალური საჭიროების მიხედვით სტატიური და დინამიური მართვის ფუნქცია წონასწორობის ცენტრის ცვალებადობის მართვა თერაპიული პროცესის სრულყოფილი უსაფრთხოება სიმარტივე და ეფექტურობა კენ ვოლკერის კლინიკა პირველია ამიერკავკასიაში, რომელიც აღჭურვილია ამერიკული და ევროპული მაღალტექნოლოგიური სარეაბილიტაციო მოწყობილობებით.

რეაბილიტაცია და მენტალური ჯანმრთელობა

23/02/2021

 ონლაინ ლექცია!  "რეაბილიტაცია და მენტალური ჯანმრთელობა".  ლექციას გაუძღვება  ნინა მენაღარიშვილი - ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი, მედიცინის დოქტორი.  ლექციაზე განხილული იქნება შემდეგი თემები:  ქრონიკული პროცესის გამწვავების პრევენცია:   • პრევენციის როლი ეკონომიურ ჯანდაცვაში და კერძოდ ფსიქიატრიაში  • რას ემსახურება მენტალური ჯანმრთელობის რეაბილიტაცია და განყოფილების შექმნის მიზნები  • ვისთვის არის ის განკუთვნილი და რა პირობებით  • მისი საბოლოო მიზნები  ლექციაზე დასწრება სრულიად უფასოა და ჩატარდება კენ ვოლკერის კლინიკის ფეისბუქ გვერდზე LIVE ჩართვის საშუალებით.  ჩართვა შედგება 24 თებერვალს, 18:30 საათზე.

ტრენინგები მხედველობის დარღვევის მქონე პირებთან კომუნიკაციისა და რეაბილიტაციის შესახებ კენ ვოლკერის კლინიკაში

01/01/1970

„კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკაში ფიზიკური და ოკუპაციური თერაპევტებისთვის ჩატარდა ტრენინგები მხედველობის დარღვევის მქონე პირებთან კომუნიკაციისა და რეაბილიტაციის საფუძვლების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაცია „მარიანის" მიერ ორგანიზებული შეხვედრები მოიცავდა როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს. ტრენინგის მეშვეობით მონაწილეებმა მიიღეს უფრო მეტი თეორიული ცოდნა მხედველობის სტიმულაციის, გამცილებლის ტექნიკისა და განვითარების თავისებურებების შესახებ. მონაწილე სპეციალისტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, სიმულაციური სათვალის საკუთარ თავზე მორგებით გამოეცადათ, როგორ აღიქვამენ უსინათლო ან მცირე მხედველი ადამიანები გარესამყაროს. "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა" პირველია ამიერკავკასიაში, რომელიც აღჭურვილია ამერიკული და ევროპული მაღალტექნოლოგიური სარეაბილიტაციო მოწყობილობებით. კლინიკას მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, USAID-ისა და ემორის უნივერსიტეტის (აშშ, ატლანტა) ერთობლივი პროექტი - "ფიზიკური რეაბილიტაცია საქართველოში". პროექტის ფარგლებში უწყვეტად მიმდინარეობს კლინიკის პერსონალის მომზადება/გადამზადება. "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა" მოსახლეობას სთავაზობს როგორც ზრდასრულთა, ისე ბავშვთა სარეაბილიტაციო მომსახურებას. თბილისი: გუდამაყარის ქ. N4. ☎ +995 32 2 11 20 20; +995 599 233 916 ბათუმი: ბაქოს ქუჩის N 8 (ყოფილი გოგებაშვილის N 40) ☎ +995 577 777 052

უფასო გასინჯვების კვირეული

01/01/1970

კენ ვოლკერის კლინიკაში ინსულტის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ფარგლებში უფასო გასინჯვების კვირეული იწყება. უფასო კონსუტლაციის გავლა შეგეძლებათ 16 ნოემბრიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით. ბავშვთა კონსულტაციას ჩაატარებენ კლინიკის დირექტორი ირაკლი ნატროშვილი, მაია ტალახაძე და ხათუნა დავითულიანი. მოზრდილთა კონსულტაციას გაუძღვება სოფო შაგიძე, ასევე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო რეაბილიტაციის და სპორტული მედიცინის დეპარტამენტის ექიმები ელზა თათარაძე, თამარ სვანიშვილი, მარიამ სოფრომაძე და ზეინაბ სოფრომაძე. ბავშვთა მიმართულება გთავაზობთ ქვემოთ ჩამოთვლილთა რეაბილიტაციას: განვითარების შეფერხება ბავშვებში; ცერებრული დამბლა; თავის ტვინის ტრავმული დაზიანებებით გამოწვეული მდგომარეობა; ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანებებით გამოწვეული მდგომარეობა; პერიფერიული ნერვული სისტემის დაზიანებები; ნერვკუნთოვანი დაავადებები; განვითარების შეფერხებით მიმდინარე გენეტიკური დაავადებები; ორთოპედიული დაზიანებებისა და ოპერაციის შემდგომი მდგომარეობა; სქოლიოზები. მოზრდილთა მიმართულება გთავაზობთ ქვემოთ ჩამოთვლილთა რეაბილიტაციას: იშემიური და ჰემორაგიული ინსულტი; ქალა-ტვინის ტრავმის შემდგომი მდგომარეობა; ხერხემლისა და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანებების შემდგომი მდგომარეობა; ზურგის ტვინის არატრავმული დაზიანებები; პარკინსონის დაავადება; გაფანტული სკლეროზი; ნეიროპათია; პერიფერიული ნერვების დაზიანების შემდგომი მდგომარეობა; ორთოპედიული დაზიანებებისა და ოპერაციის შემდგომი მგდომარეობა; ხერხემლის დეგენერაციული ცვლილებებით გამოწვეული ტკივილის სინდრომი: კისრის, წელისა და სხვა ტკივილი. ჩაეწერეთ წინასწარ +995 32 2 11 20 20 თბილისი; გუდამაყარის ქ. N4.

უფასო გასინჯვების კვირეული

01/01/1970

კენ ვოლკერის კლინიკაში, ნოემბერი ინსულტის შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვეა. სწორედ ამიტომ კლინიკა გთავაზობთ უფასო გასინჯვების კვირეულს. ზრდასრულებს უფასო კონსუტლაციის გავლა შეგეძლებათ 16 ნოემბრიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით. მსოფლიოში ყოველდღიურად 15 000 000-მდე ადამიანს ემართება ინსულტი. საქართველოში ინსულტის დიაგნოზი წლის განმავლობაში დაახლოებით 17000 ადამიანს უფიქსირდება. აღნიშნული შემთხვევების თითქმის ნახევარი, იწვევს შეზღუდულ შესაძლებლობას, ასევე მაღალია ამ დიაგნოზით გარდაცვალების რიცხვი. პრობლემის აქტუალურობის გათვალისწინებით, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ა.წ. ნოემბრის თვე გამოაცხადა ინსულტის შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვედ.  ჩვენი კლინიკაც უერთდება ამ მნიშვნელოვან ინიციატივას და შეეცდება დაგეხმაროთ ინსულტის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მიღებაში.  ინსულტს წარმოადგენს სისიხლის მიმოქცევის მწვავე მოშლა, რაც იწვევს თავის ტვინის ქსოვილის დაზიანებას და ვლინდება სხვადასხვა კლინიკური ნიშნებით. ინსულტის განვითარების ძირითადი ნიშნები: სახის ასიმეტრია კიდურების დაბუჟება/ძალის დაკარგვა მეტყველების გაძნელება/მოშლა მსგავსი სიმპტომების აღმოჩენისას არ დაკარგოთ დრო, დაუყოვნებლივ დარეკეთ 112-ში და გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა. დროულად აღმოჩენილი დახმარება და სწორი მკურნალობა გადაარჩენს თქვენს და თქვენი ახლობლების სიცოცხლეს და შემაცირებს შეზღუდული შესაძლებლობის განვითარების რისკს. ინსულტის კლინიკური ნიშნებია ასევე: თავის ტკივილი, თავბრუ გულისრევა, ღებინება მგრძნობელობის დაქვეითება ან გაქრობა მხედველობის ველის გამოვარდნა წონასწორობის დარღვევა ემოციური ლაბილობა ცნობიერების დაბინდვა და ა.შ რა არის ინსულტის რისკ-ფაქტორები? გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიები( არტერიული ჰიპერტენზია, სხვადასხვა ტიპის არითმია და ა.შ); დიაბეტი სიმსუქნე მაღალი ქოლესტერინი 65 წელზე მაღალი ასაკი შავკანიანი რასა დატვირთული ოჯახური ანამნეზი თამბაქო/ალკოჰოლი/ნარკოტიკული ნივთიერებების მიღება ძილის აპნოე ორალური კონტრაცეპტივები ანამნეზში გადატანილი ინსულტი ან ტრანზიტორულ იშემიური შეტევა (TIA) სიხლის შედედების სხვადასხვა ტიპის დარღვევები, სხვა ჰემატოლოგიუირ პათოლოგიები სისხლძარღვოვანი ანომალიები (AVM,კავერნომა,ანევრიზმა ). ჩაეწერეთ წინასწარ +995 32 2 11 20 20 თბილისი; გუდამაყარის ქ. N4.

კენ ვოლკერის კლინიკაში დაიწყო წინასაახალწლო აქცია

01/01/1970

პირველად საქართველოში აქტიური ჯგუფური რეაბილიტაციის პროგრამა ➡ ფიზიკური რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე 6-დან 12 წლამდე და 13-დან 18 წლამდე ბავშვებისთვის. საახალწლო ტარიფი 250 ლარი 5̶0̶0̶ ლარის ნაცვლად. პროგრამაში შედის ადაპტირებული მოძრავი თამაშები. პროგრამას უძღვებიან: ფიზიკური თერაპევტები: ელისო მურვანიძე, ირინა ბრეგვაძე. ოკუპაციური თერაპევტები: რუსუდან ლორთქიფანიძე, ნინო რუხაძე. პროგრამა იწყება 16 ნოემბრიდან და მოიცავს: 16 შეხვედრას დარბაზსა და სპორტულ მოედანზე ➡ კვირაში ორჯერ, ერთსაათიანი ხანგრძლივობით. იჩქარეთ, კომპლექტდება ჯგუფები. ჯგუფში ჩასაწერად დაგვიკავშირდით: 577 44 87 19 (ნინო) ჩვენ ვიცავთ უსაფრთხოების ყველა რეგულაციას #COVID19

კენ ვოლკერის კლინიკაში დაიწყო წინასაახალწლო აქცია

01/01/1970

ზღაპრის თერაპია ➡ დაინტერესებული ან ფიზიკური რეაბილიტაციის საჭიროების მქონე 6-დან 12 წლამდე და 13-დან 18 წლამდე ბავშვებისთვის. საახალწლო ტარიფი 250 ლარი 5̶0̶0̶ ლარის ნაცვლად. პროგრამას უძღვებიან ართ თერაპევტები: შორენა შოთნიაშვილი, ნატა ლოგუა. პროგრამა იწყება 16 ნოემბრიდან და მოიცავს 10 შეხვედრას ➡ კვირაში ორჯერ, ერთსაათიანი ხანგრძლივობით. იჩქარეთ, კომპლექტდება ჯგუფები. ჯგუფში ჩასაწერად დაგვიკავშირდით: 593 51 24 52 (ნატა) ჩვენ ვიცავთ უსაფრთხოების ყველა რეგულაციას #COVID19

© 2020