გარემოს მორგება და ადაპტაცია

მთავარიმიმართულებებიგარემოს მორგება და ადაპტაცია

ჩვენ გთავაზობთ ინოვაციურ სერვისს - ესაა საცხოვრებელი თუ საჯარო გარემოს ადაპტირება, რომელიც გულისხმობს სპეციალისტების მიერ გარემოს შეფასებას, ადაპტირების გეგმის შემუშავებასა და განფასებას.

მომსახურება ასევე შეიძლება მოიცავდეს გეგმის შესრულებასაც, კერძოდ კი სრულ სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოებს. გარემოს ადაპტირებაში მოიაზრება როგორც საერთო/საჯარო ფართის (მაგ., სადარბაზოს, შემოსასვლელისა თუ კიბეების), ისე შენობის შიდა სივრცის (მაგ., ოთახების, სანკვანძების) ადაპტირება. ამ ეტაპისთვის არსებული მომსახურება ვრცელდება თბილისსა და მის შემოგარენში.

© 2024, kwclinic.ge