კენ ვოლკერის კლინიკა

განვითარებული შესაძლებლობები

მიმართულებები

ბავშვთა რეაბილიტაცია

სპეციალისტების გუნდი, ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით, გთავაზობთ რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამას 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და მოზარდებისთვის.

ზრდასრულთა რეაბილიტაცია

სხვადასხვა ორთოპედიული თუ ნევროლოგიური პრობლემის მქონე პირებს, გთავაზობთ სრულფასოვან რეაბილიტაციას მულტიდისციპლინური პროგრამით.

დამხმარე საშუალებების ლაბორატორია

მომსახურების სრულ პაკეტში შედის: ხელისა და ფეხის ორთეზების, ეტლისა და ადაპტირებული ავეჯის ინდივიდუალური შერჩევა, დამზადება, მორგება და გამოყენების სწავლება.

გარემოს მორგება და ადაპტაცია

გთავაზობთ საჯარო დაწესებულებისა თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის საცხოვრებელი სახლის მორგება/ადაპტირებას საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით.

სპორტული რეაბილიტაცია

მიმართულება მოიცავს: ფიზიკურად აქტიური მოსახლეობის ჯანმრთელობის სკრინინგს, ტრავმული დაზიანებების პრევენციას, მკურნალობასა და რეაბილიტაციას.

სიახლეები

ყველა სიახლე(14)

ალტერნატიული კომუნიკაცია ცერებრული დამბლის მქონე პირებისთვის

მეტყველების გზით ბავშვი ამყარებს ურთიერთობას სხვებთან, გამოხატავს საკუთარ აზრებისა და სურვილებს. კომუნიკაციისას ბავშვი იგებს სხვების აზრს, მითითებასა თუ დამოკიდებულებას. ყოველივე ეს კი ეხმარება მას როგორც სამყაროს შეცნობაში, უკეთ გაგებაში, ისე სოციალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში. რაც მთავარია მეტყველება ეხმარება ბავშვს საკუთარი და სხვისი ქცევის რეგულირებაში. როგორც ვიცით მეტყველებისას აქტიურად არის ჩართული მოტორული მხარე, კერძოდ პირისა და ენის მოძრაობა. ზოგიერთ ბავშვსა თუ მოზარდს, რომელსაც აქვს ცერებრული დამბლის დიაგნოზი, ნატიფი მოტორული აქტივობების განხორციელება ხშირად გართულებული აქვთ. რის გამოც მათ აღენიშნებათ სირთულეები ღეჭვა-ყლაპვისას, ასევე მეტყველებისას.  მათ უჭირთ სწორედ საკუთარი აზრებისა და სურვილების გამოხატვა, ხშირად მათი ლაპარაკი გაუგებარია ან სიტყვების წარმოთქმისას დიდ ენერგიასა და ძალისხმევას ანდომებენ. შედეგად ბავშვს შესაძლოა ნაკლები შესაძლებლობა ქონდეს სოციალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების, ვერ ახერხებდეს საკუთარი სურვილებისა თუ საჭიროებების გამოხატვას და ამავდროულად უჭირდეს საკუთარი ქცევის მართვა. ასეთ დროს, შესაძლებელია ბავშვისა და მშობლისათვის ალტერნატიული კომუნიკაციის გზის შეთავაზება. ალტერნატიული კომუნიკაციის სისტემა არის დამხმარე გზა, რომელიც ანაცვლებს, ავსებს ან ეხმარება ვერბალურ კომუნიკაციას. მისი გამოყენება ხელს უწყობს ადამიანის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას. აძლევს განათლების, მეგობრების შეძენისა და სოციალური კავშირების დამყარების შესაძლებლობას.   ალტერნატიული საკომუნიკაციო სისტემები იყოფა სამ ნაწილად. 1. ტექნოლოგიების გარეშე საკომუნიკაციო სისტემა, რომელშიც მოიაზრება, მიმიკები, ჟესტები, ჟესტური ენა, თვალებით კომუნიკაცია (მაგ: თვალების დახუჭვა თანხმობის დროს და სხვა) და ა,შ, 2. დაბალტექნოლოგიური საკომუნიკაციო სისტემები: ეს არის სისტემა, სადაც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნა მთელი რიგი ფორმები. იგულისხმება ისეთი მასალის გამოყენება, რასაც არ სჭირდება ელემენტი ფუნქციონირებისათვის. დაბალტექნოლოგიური სისტემის მაგალითებია: კალამი და ფურცელი, დასურათებული ბარათები, ფოტოები, საგნობრივი სიმბოლოები და სხვა. 3. მაღალტექნოლოგიური სისტემა, ანუ ის, რაც დამოკიდებულია ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებაზე. მისი მაგალითებია: ელექტრონული დაფა, რომლის ხელის დაჭერით ხმოვანდება სიმბოლო/სურათი, პლანშეტი, სათამაშო ან წიგნი, რომელიც იწყებს ლაპარაკს შეხებისას, კომპიუტერი, სადაც ჩაწერილია პროგრამა და მრავალი სხვა. საქართველოში ალტერნატიული კომუნიკაციის მეთოდებიდან ყველაზე მეტად გავრცელებულია ბარათების გაცვლით კომუნიკაციის მეთოდი. მას ასევე „პეკს“ (PECS-Picture Exchange Communication Systems), მისი აბრევიატურიდან გამომდინარე უწოდებენ. მოცემული მეთოდი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას, როგორც დაბალტექნოლოგიური, ისე მაღალტექნოლოგიური სისტემის გამოყენებით. მისი ბარათები შესაძლოა დამზადდეს, ბავშვის შესაძლებლობებისა და რესურსების გათვალისწინებით. ასევე შესაძლებელია PECS-ის პროგრამის პლანშეტსა და კომპიუტერში ჩაწერა და შემდგომ მისის გამოყენების სწავლება. ამ მეთოდის სწავლებისათვის საჭიროა ისეთი სპეციალისტის მოძიება, რომელსაც გავლილი აქვს სპეციალური ტრენინგი და მოცემული მეთოდის სწავლებისა და გამოყენების კვალიფიკაცია გააჩნია.   გავრცელებულია მითი, რომ არსებული მეთოდებისა და სისტემების გამოყენება აფერხებს ბავშვისა თუ მოზარდის მეტყველების განვითარებას; აზარმაცებს ბავშვს, რომ ილაპარაკოს და ა.შ. თუმცა არსებობს მრავალი კვლევა და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ფაქტი, რომ მოცემული სისტემისა და მეთოდის გამოყენება პირიქით ხელს უწყობს სიტყვების მარაგის გაზრდასა და მეტყველების განვითარებას.     

ადრეული განვითარების მნიშვნელობა და პროგრამის ძირითადი პრინციპები

ონლაინ ლექცია! "ადრეული განვითარების მნიშვნელობა და პროგრამის ძირითადი პრინციპები". ლექციას გაუძღვება ნაბო ქაჯაია - ოკუპაციური თერაპევტი, ადრეული განვითარების სპეციალისტი. ლექციაზე განხილული იქნება შემდეგი თემები: - რატომ არის მნიშვნელოვანი ბუნებრივ გარემოში თერაპიის განხორციელება - მშობლის და სოციალური გარემოს ჩართულობა - პროგრამის როლი ბაღში/სკოლაში ტრანზიციის პროცესში - ვის და როგორ შეუძლია პროგრამაში ჩართვა დაინტერესებულ პირებს გეძლევათ საშუალება სპიკერისთვის განკუთვნილი თქვენი შეკითხვები პოსტის ქვეშ, კომენტარების სახით დაგვიტოვოთ, ან მოგვწეროთ გვერდის პირად შეტყობინებებში. ლექციაზე დასწრება სრულიად უფასოა და ჩატარდება კენ ვოლკერის კლინიკის ფეისბუქ გვერდზე LIVE ჩართვის საშუალებით. ჩართვა შედგება 23 აპრილს, 17:00 საათზე.

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება 1 წლის ასაკამდე ბავშვის განვითარებისას?

ბავშვის განვითარება ყველაზე სწრაფად სწორედ პირველი ერთი წლის მანძილზე მიმდინარეობს. შესაბამისად, თუ განვითარებას რამე ხელს უშლის, ბავშვის დახმარება სწორედ ამ ასაკშია ყველაზე ეფექტური. ბავშვის განვითარებას ხელი შეიძლება ნერვული სისტემის დაზიანებამ შეუშალოს. არსებობს მგომარეობები, რომლის დროსაც შესაძლებელია ნერვული სისტემა დაზიანდეს: დღენაკლობა, რთული მშობიარობა, ნაყოფის მცირე წონა დაბადებისას და ა.შ. ბავშვის განვითარების ხელშეწყობისთვის და ადრეული რეაბილიტაციისთვის, რასაც მკურნალობის მაქსიმალურად კარგი შედეგი მოაქვს, მნიშვნელოვანია განვითარების სირთულეების ადრეული ამოცნობა. მშობლის როლი ბავშვის განვითარების შეფერხების პირველი ნიშნების ამოცნობაში გადამწყვეტია, რათა შემდეგ ბავშვის განვითარების სრულფასოვანი შეფასებისათვის მიმართოთ ბავშვთა ნევროლოგს ან განვითარების პედიატრს.   რა შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ექიმს და რა ნიშნებს უნდა მიაქციოთ ყურადღება? ქვემოთ წარმოდგენილია წლამდე ბავშვის ტიპური ე.წ. ნორმალური განვითარების ნიშნები. თუ თქვენი ბავშვი შესაბამის ასაკში ამ უნარებს არ ავლენს, უმჯობესია მდგომარეობის გადასამოწმებლად მიმართოთ სპეციალისტს, რათა არ დაიკარგოს განვითარების წახალისების ყველაზე ხელსაყრელი პეროდი. 2 თვის ბავშვი: კარგად წოვს ძუძუს ან საწოვარას, კარგად ყლაპავს, საკვები არ სცდება  მტევანზე შეხებისას ხელს სტაცებს საგანს იწყებს თავის დაჭერას, გაკონტროლებას 4 თვის ასაკში: ხელი მიაქვს პირთან და იდებს პირში სათამაშოს ან სატყუარას იჭერს ხელში და მიაქვს პირთან კარგად იჭერს, აკონტროლებს თავს თვალს აყოლებს მოძრავს საგანს აბრუნებს თავს სათამაშოს მოძრაობის ან ხმის მიმართულებით ხელები მიაქვს სხეულის შუა ხაზთან და ერთმანეთს კიდებს ხელებს 6 თვის ასაკში: საკვებს იღებს კოვზით მუცელზე წოლისას ეყრდნობა ხელებს და ცოტა ხანი ჩერდება ასეთ პოზაში მოხერხებულად იღებს სათამაშოს ემზადება ჯდომისას წონასწორობის შენარჩუნებისთვის, იწყებს წელის მყარად „დაჭერას“, გაკონტროლებას 9 თვის ასაკში: ზის დამოუკიდებლად: ინარჩნებს წონასწორობას ისე, რომ ხელებზე დაყრდნობა აღარ სჭირდება და თამაშობს ორივე ხელის გამოყენებით იღებს პატარა ზომის საგნებს ცერა და საჩვენებელი თითებით გადააქვს საგანი ერთი ხელიდან მეორე ხელში სურვილისამებრ იღებს და დებს საგნებს 12 თვის ასაკში: ხელში უჭირავს, პირთან მიაქვს და კბეჩს მყარ საკვებს იღებს ყუთიდან სათამაშოებს ან სხვადასხვა საგნებს ესმის საუბარი, ინსტრუქციები გამოხატავს საკუთარ სურვილებს, მაგალითად: საჩვენებელი თითით მიანიშნებს სასურველ საგანზე უჭირავს ჭიქა ორივე ხელით, მიაქვს პირთან და სვამს წყალს ჭიქიდან დგება ფეხზე რაიმე საყრდენის დახმარებით, მიჰყვება საყრდენს  

© 2020