დამხმარე საშუალებების ლაბორატორია

მთავარიმიმართულებებიდამხმარე საშუალებების ლაბორატორია

სხვადასხვა საჭიროების მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემო და დამხმარე საშუალებები უმნიშვნელოვანესია მათი ცხოვრების ხარისხისა და ფუნქციური დამოუკიდებლობის გაუმჯობესებისათვის. დამხმარე საშუალებების შემადგენელი ნაწილია: ავეჯი და ფუნქციური მობილობისათვის განკუთვნილი ისეთი დამხმარე საშუალებები, როგორებიცაა: ეტლი, ყავარჯენი, სასიარულო ჩარჩო და ა.შ.

ყოველდღიურ საქმიანობაში ხშირად დამატებით საჭიროა ისეთი ადაპტაციები, როგორებიცაა: სპეციალური ჭურჭელი, აბაზანისა თუ სამზარეულოს აღჭურვილობა. ამასთან, შენობებში თავისუფლად შეღწევადობა საშუალებას აძლევს პაციენტს ჩაერთოს სხვადასხვა საზოგადოებრივ აქტივობაში, რაც, თავის მხრივ, ზრდის პაციენტის დამოუკიდებლობისა და კეთილდღეობის ხარისხს.

კენ ვოლკერის კლინიკაში მოქმედებს დამხმარე საშუალებების ლაბორატორია, რომელიც გთავაზობთ შემდეგ სერვისებს:

© 2021